Imaginea reprezentativă a cursului Career Guidance in the Blue Economy
Career Guidance in Blue Economy - BeBlue EN, RO, SP, TR

The blue economy includes all economic activities related to oceans, seas and coasts. It covers a wide range of interlinked established sectors (e.g. shipping, offshore oil&gas, coastal tourism) and emerging sectors (e.g. offshore renewables, biotechnology).

Join the course to know and understand more about the blue economy!

Imaginea reprezentativă a cursului Career Guidance in the Blue Economy
Career Guidance in Blue Economy - BeBlue EN, RO, SP, TR

Economia albastră include toate activitățile economice legate de oceane, mări și coaste. Acesta acoperă o gamă largă de sectoare consacrate interconectate (de exemplu, transport maritim, petrol și gaze offshore, turism de coastă) și sectoare emergente (de exemplu, surse regenerabile offshore, biotehnologie).

Alăturați-vă cursului pentru a cunoaște și înțelege mai multe despre economia albastră!

Imaginea reprezentativă a cursului Career Guidance in the Blue Economy
Career Guidance in Blue Economy - BeBlue EN, RO, SP, TR

La economía azul incluye todas las actividades económicas relacionadas con los océanos, los mares y las costas. Abarca una amplia gama de sectores establecidos e interrelacionados (por ejemplo, el transporte marítimo, el petróleo y el gas en alta mar, el turismo costero) y sectores emergentes (por ejemplo, las energías renovables en alta mar, la biotecnología).

Únase al curso para conocer y comprender mejor la economía azul.

Imaginea reprezentativă a cursului Career Guidance in the Blue Economy
Career Guidance in Blue Economy - BeBlue EN, RO, SP, TR

Mavi ekonomi okyanuslar, denizler ve kıyılarla ilgili tüm ekonomik faaliyetleri kapsamaktadır. Birbiriyle bağlantılı çok çeşitli yerleşik sektörleri (örneğin gemicilik, açık deniz petrol ve gazı, kıyı turizmi) ve gelişmekte olan sektörleri (örneğin açık deniz yenilenebilir enerji kaynakları, biyoteknoloji) kapsamaktadır.

Mavi ekonomi hakkında daha fazla bilgi edinmek ve anlamak için kursa katılın!