Courses

Course image Moodle Tutorial for Learners and Teachers
Moodle Tutorial for Learners and Teachers

In this online course, you will learn how to navigate and use our Moodle platform effectively. Learners will discover how to access course materials, submit assignments,  participate in discussions, and solve quizzes, while teachers/trainers will learn how to create courses, manage course content, and create the assignments.

Join this course and become proficient in using our Moodle Platform!


Course image Personal Development Assessment
Personal Development Assessments EN, RO, GR, DE

This toolkit contains a range of personal development self-assessments. Its purpose is to help you understand more about yourself, your preferences, your strengths, your preferred style(s) and identify where you may have areas you can develop or build on. It will also enable you to choose learning methods/activities which best suit these to enable you to meet your development needs effectively.

Course image Personal Development Assessment
Personal Development Assessments EN, RO, GR, DE

Acest set de instrumente conține o serie de autoevaluări de dezvoltare personală. Scopul său este de a vă ajuta să vă cunoașteți mai bine, să vă cunoașteți preferințele, punctele forte, stilul (stilurile) preferat(e) și să identificați domeniile pe care le puteți dezvolta sau consolida. De asemenea, vă va permite să alegeți metodele/activitățile de învățare care vi se potrivesc cel mai bine pentru a vă permite să vă satisfaceți eficient nevoile de dezvoltare.

Course image Personal Development Assessment
Personal Development Assessments EN, RO, GR, DE

Αυτή η εργαλειοθήκη περιέχει μια σειρά από αυτοαξιολογήσεις προσωπικής ανάπτυξης. Σκοπός της είναι να σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τον εαυτό σας, τις προτιμήσεις σας, τα δυνατά σας σημεία, το στυλ που προτιμάτε και να εντοπίσετε τους τομείς που μπορείτε να αναπτύξετε ή να ενισχύσετε. Θα σας επιτρέψει επίσης να επιλέξετε τις μεθόδους/δραστηριότητες μάθησης που ταιριάζουν καλύτερα σε αυτές, ώστε να μπορέσετε να καλύψετε αποτελεσματικά τις ανάγκες ανάπτυξής σας.

Course image Personal Development Assessment
Personal Development Assessments EN, RO, GR, DE

Dieses Toolkit enthält eine Reihe von Selbsteinschätzungen zur persönlichen Entwicklung. Es soll Ihnen helfen, mehr über sich selbst, Ihre Vorlieben, Ihre Stärken und Ihren bevorzugten Stil bzw. Ihre bevorzugten Stile zu erfahren und herauszufinden, wo Sie möglicherweise Bereiche haben, die Sie entwickeln oder ausbauen können. Es wird Ihnen auch ermöglichen, Lernmethoden/Aktivitäten auszuwählen, die am besten zu Ihnen passen, damit Sie Ihre Entwicklungsbedürfnisse effektiv erfüllen können.

Course image Access and Inclusion
DIGCIT English

The Access and Inclusion course deals with the necessary competencies to overcome different forms of the digital divide by opening digital spaces to minorities and different opinions or views.

Join the course to learn how to guide oneself into more open attitudes and inclusive behaviours to embrace diversity!

Course image Learning and Creativity
DIGCIT English

Learning and Creativity refers to the attitude of citizens towards learning in digital environments in order to develop and express different forms of creativity, with different tools, in different contexts.

Join the course and learn how to overcome the challenges of technology by using new personal and professional skills!

Course image Media & Information Literacy
DIGCIT English

Media and Information Literacy enables us to interpret and make insightful judgments as users of information and media, as well as to become skilled creators and producers of information and media messages.

Join the course and become a smart consumer and a responsible creator of media!

Course image Ethics and Empathy
DIGCIT English

Ethics and Empathy are personal traits that maintain "peace". In this course, you will explore and experience empathy in its individual, interpersonal, and civic modes. 

Join the course and develop your capacity to understand and feel other people’s experiences, feelings and points of view!

Course image Health and Wellbeing
DIGCIT English

The physical and psychological well-being of a person living and interacting in a growing digital technological world are areas that enhance the development of balanced future citizens.

Join the course and learn how to work with key digital wellness issues that arise from technology overuse!

Course image e-Presence and Communication
DIGCIT English

The e-Presence and Communication course deals with competencies related to online communication and interaction with others through virtual social environment.

Join the course and learn how to communicate and address issues related to one’s virtual profile and presence!

Course image Active Participation
DIGCIT English

Active participation is a symbol of independence and democracy. Being involved in such activities enable people to take their own decisions about their lives and to be heard. In this context, what matters is what engagement means and how it creates impact.

Join the course and show that you are not passive and you do care about the society you live in!

Course image Rights and Responsibilities
DIGCIT English

Rights, duties and responsibilities cannot be dissociated from each other. Living as members of society inevitably entails duties and responsibilities as well as rights. 

Join the course and become a respectful, ethical and active digital citizen, maintaining the integrity of the local, national and international internet community!

Course image Privacy and Security
DIGCIT English

Privacy and security are dependent on each other, more so in a digital environment. Facing threats relating to hardware, software, and the user themselves, protecting one’s own privacy is a continuous challenge and responsibility for any digital citizen.

Join the course and learn to face online threats in a digital environment!

Course image Consumer Awareness
DIGCIT English

The Internet, with all its dimensions like social media or other virtual social spaces, includes environments where often the fact of being digital citizens means also being a consumer.

Join the course and become a more aware consumer of the mechanisms behind digital content!

Course image Access and Inclusion
DIGCIT Romanian

Cursul Acces și incluziune cuprinde competențele necesare pentru a depăși diferitele forme de decalaj digital prin deschiderea spațiilor digitale pentru minorități și opinii sau puncte de vedere diferite.

Înscrie-te la curs pentru a învăța cum să adopți atitudini mai deschise și comportamente incluzive pentru a îmbrățișa diversitatea!

Course image Learning and Creativity
DIGCIT Romanian

Învățarea și creativitatea se referă la atitudinea cetățenilor față de învățarea în medii digitale pentru a dezvolta și exprima diferite forme de creativitate, cu diferite instrumente, în diferite contexte.

Participă la curs și învață cum să depășești provocările tehnologiei folosind noi competențe personale și profesionale!

Course image Media & Information Literacy
DIGCIT Romanian

Alfabetizarea mediatică și informațională ne permite să interpretăm și să emitem judecăți pătrunzătoare în calitate de utilizatori de informații și mass-media, precum și să devenim creatori și producători calificați de informații și mesaje media.

Înscrie-te la curs pentru a deveni un consumator inteligent și un creator de media responsabil!

Course image Ethics and Empathy
DIGCIT Romanian

Etica și empatia sunt trăsături personale care ne mențin "pacea". În acest curs veți explora și experimenta empatia în modurile sale individuale, interpersonale și civice. 

Înscrie-te la curs și dezvoltă-ți capacitatea de a înțelege și simți experiențele, sentimentele și punctele de vedere ale altor persoane!

Course image Health and Wellbeing
DIGCIT Romanian

Starea de bine fizică și psihică a unei persoane care trăiește și interacționează într-o lume tehnologizată în creștere este o arie care favorizează dezvoltarea viitorilor cetățeni echilibrați.

Înscrie-te la curs și învăță cum să lucrezi cu problemele cheie ale bunăstării digitale care apar din cauza utilizării excesive a tehnologiei!

Course image e-Presence and Communication
DIGCIT Romanian

Cursul de Prezență online și comunicare se ocupă de competențele legate de comunicarea online și de interacțiunea cu ceilalți prin intermediul mediului social virtual.

Înscrie-te la curs și învăță cum să comunici și să abordezi problemele legate de profilul și prezența virtuală ale fiecăruia!

Course image Active Participation
DIGCIT Romanian

Participarea activă este un simbol al independenței și al democrației. Implicarea în astfel de activități le permite oamenilor să ia propriile decizii cu privire la viața lor și să fie ascultați. În acest context, ceea ce contează este ce înseamnă implicarea și cum creează impact.

Înscrie-te la curs și demonstrează că nu ești pasiv și că îți pasă de societatea în care trăiești!

Course image Rights and Responsibilities
DIGCIT Romanian

Drepturile, îndatoririle și responsabilitățile nu pot fi disociate unele de altele. Viața ca membri ai societății implică în mod inevitabil îndatoriri și responsabilități, precum și drepturi. 

Participă la curs și devino un cetățean digital respectuos, etic și activ, menținând integritatea comunității locale, naționale și internaționale de pe internet!

Course image Privacy and Security
DIGCIT Romanian

Confidențialitatea și securitatea depind una de cealaltă, cu atât mai mult într-un mediu digital. Confruntându-ne cu amenințări legate de hardware, software și de utilizatori, protejarea propriei vieți private este o provocare și o responsabilitate continuă pentru orice cetățean digital.

Participă la curs și învață să faci față amenințărilor online din mediul digital!

Course image Consumer Awareness
DIGCIT Romanian

Internetul, cu toate dimensiunile sale, precum social media sau alte spații sociale virtuale, include medii în care, adesea, faptul de a fi cetățean digital presupune și statutul de consumator.

Înscrie-te la curs și devino un consumator mai conștient asupra mecanismelor din spatele conținutului digital!

Course image Access and Inclusion
DIGCIT Greek

Αυτό το μάθημα αποσκοπεί στην ενίσχυση των δεξιοτήτων του μαθητή ουτώς ώστε να μπορεί να ξεπεράσει τις διαφορετικές μορφές ψηφιακού ρατσισμού και παράλληλα δίνεται η δυνατότητα σε άτομα με διαφορετική άποψη να εκφραστούν μέσα σε ένα ανοικτό ψηφιακό πεδίο. Το ψηφιακό περιβάλλον είναι ιδανικό για την προώθηση της πολυπολιτισμικότητας και των δημοκρατικών αξιών αλλά μπορεί να έχει και αρνητικό αντίκτυπο.

Δηλώστε συμμετοχή στο μάθημα για να μάθετε τρόπους να αποκτήσετε μια πιο ανεκτική στάση απέναντι στη διαφορετικότητα!

Course image Learning and Creativity
DIGCIT Greek

Η ικανότητα έκφρασης της δημιουργικότητας και η ενεργή μάθηση αυξάνουν τη συμμετοχή και αποτελούν δύο βασικά στοιχεία της ιδιότητας του πολίτη στα ψηφιακά περιβάλλοντα. Η μάθηση και η δημιουργικότητα συμβάλλουν στην απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων καθώς και στην προσαρμογή σε διάφορες συνθήκες και περιβάλλοντα που συνεχώς μεταβάλλονται.

Δηλώστε συμμετοχή στο μάθημα για να μάθετε περισσότερα για τη σχέση μεταξύ της μάθησης και της δημιουργικότητας!

Course image Media & Information Literacy
DIGCIT Greek

Η βαθειά γνώση των μέσων ενημέρωσης και πληροφόρησης είναι ζωτικής σημασίας για τον πολίτη του 21ου αιώνα, ο οποίος είναι γεμάτος προκλήσεις τις οποίες καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και στάσεων που θα βοηθήσουν το άτομο να αντεπεξέλθει τις σύγχρονες προκλήσεις, αξιολογώντας την πληροφόρηση που δέχεται με εποικοδομητικό τρόπο.

Δηλώστε συμμετοχή στο μάθημα και μάθετε πώς να αποκτήσετε ψηφιακή ιθαγένεια!


Course image Ethics and Empathy
DIGCIT Greek

Η Ηθική και η Ενσυναίσθηση είναι συμπεριφορές που διατηρούν την "ειρήνη". Σε αυτό το μάθημα, θα διερευνήσετε και θα αντιληφθείτε τον όρο ενσυναίσθηση σε σχέση με τις προσωπικές, διαπροσωπικές και κοινωνικές του προεκτάσεις.

Δηλώστε συμμετοχή στο μάθημα και αναπτύξτε την ικανότητά σας να αντιλαμβάνεστε και να νοιώθετε τις εμπειρίες, τα συναισθήματα και τις απόψεις των άλλων!

Course image Health and Wellbeing
DIGCIT Greek

Η σωματική και ψυχολογική ευημερία στη ζωής ενός ανθρώπου που ζει και αλληλεπιδρά σε έναν ψηφιακό και τεχνολογικό κόσμο, είναι δύο τομείς που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την ανάπτυξη ισορροπημένων πολιτών.

Παρακολουθήστε το μάθημα για να ενημερωθείτε για βασικά προβλήματα της ψηφιακής ευημερίας που προκύπτουν από την υπερβολική χρήση της τεχνολογίας, καθώς και τον λόγο για τον οποίο προκύπτουν!

Course image e-Presence and Communication
DIGCIT Greek

Αυτό το μάθημα ασχολείται με τις ικανότητες που σχετίζονται με την διαδικτυακή επικοινωνία και αλληλεπίδραση με άλλους στο εικονικό κοινωνικό περιβάλλον.

Ακολουθήστε το μάθημα και μάθετε τρόπους επικοινωνίας και αντιμετώπισης ζητημάτων που σχετίζονται με το διαδικτυακό σας προφίλ και την παρουσία σας στον κυβερνοχώρο!

Course image Active Participation
DIGCIT Greek

Η ενεργή συμμετοχή αποτελεί σύμβολο της ανεξαρτησίας και της δημοκρατίας. Η ενασχόληση με τέτοιους είδους δραστηριότητες δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να λαμβάνουν εμπεριστατωμένες αποφάσεις για τη ζωή τους και να εκφράζουν τις απόψεις τους. 

Δηλώστε συμμετοχή στο μάθημα και αποδείξτε πως δεν είστε παθητικοί πολίτες και πως ενδιαφέρεστε για την κοινωνία στην οποία ζείτε!

Course image Rights and Responsibilities
DIGCIT Greek

Τα δικαιώματα, τα καθήκοντα και οι ευθύνες δεν μπορούν να διαχωριστούν το ένα από το άλλο. Η ζωή ως μέλη της κοινωνίας συνεπάγεται αναπόφευκτα καθήκοντα και ευθύνες καθώς και δικαιώματα. 

Δηλώστε συμμετοχή στο μάθημα και γίνετε ένας σεβαστός, ηθικός και ενεργός ψηφιακός πολίτης, διατηρώντας την ακεραιότητα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς διαδικτυακής κοινότητας!

Course image Privacy and Security
DIGCIT Greek

Αυτό το μάθημα ασχολείται με τις πιο σημαντικές πτυχές της διατήρησης της ασφάλειας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων στο ψηφιακό κόσμο.

Παρακολουθήστε το μάθημα για να μάθετε τρόπους διατήρησης της ασφάλειας της διαδικτυακής σας παρουσίας!

Course image Consumer Awareness
DIGCIT Greek

Το διαδίκτυο, μαζί με όλες του τις διαστάσεις όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) ή άλλοι ηλεκτρονικοί κοινωνικοί χώροι,  περιλαμβάνει περιβάλλοντα όπου συχνά το είναι κάποιος ψηφιακός πολίτης συνδυάζεται με το να είναι καταναλωτής. 


Δηλώστε συμμετοχή και γίνετε ένας έξυπνος καταναλωτής!

Course image Access and Inclusion
DIGCIT German

Der Kurs Zugang und Integration befasst sich mit den notwendigen Kompetenzen, um verschiedene Formen der digitalen Kluft zu überwinden, indem digitale Räume für Minderheiten und unterschiedliche Meinungen und Ansichten geöffnet werden.

Nehmen Sie an dem Kurs teil, um zu lernen, wie Sie sich selbst zu einer offeneren Einstellung und einem integrativen Verhalten hinführen können, um die Vielfalt zu begrüßen!

Course image Learning and Creativity
DIGCIT German

Lernen und Kreativität bezieht sich auf die Einstellung der Bürgerinnen und Bürger zum Lernen in digitalen Umgebungen, um verschiedene Formen der Kreativität zu entwickeln und auszudrücken, mit verschiedenen Werkzeugen, in verschiedenen Kontexten.

Nehmen Sie an dem Kurs teil und lernen Sie, wie Sie die Herausforderungen der Technologie durch den Einsatz neuer persönlicher und beruflicher Fähigkeiten meistern können!

Course image Media & Information Literacy
DIGCIT German

Medien- und Informationskompetenz versetzt uns in die Lage, Informationen und Medien zu interpretieren und aufschlussreiche Urteile zu fällen, und befähigt uns, Informationen und Medienbotschaften zu erstellen und zu produzieren.

Nehmen Sie an dem Kurs teil und werden Sie ein kluger Konsument und verantwortungsvoller Mediengestalter!

Course image Ethics and Empathy
DIGCIT German

Ethik und Empathie sind persönliche Eigenschaften, die den "Frieden" erhalten. In diesem Kurs werden Sie Empathie in ihrer individuellen, zwischenmenschlichen und staatsbürgerlichen Form erforschen und erleben. 

Nehmen Sie an dem Kurs teil und entwickeln Sie Ihre Fähigkeit, die Erfahrungen, Gefühle und Standpunkte anderer Menschen zu verstehen und nachzuempfinden!

Course image Health and Wellbeing
DIGCIT German

Das physische und psychische Wohlbefinden einer Person, die in einer wachsenden digitalen technologischen Welt lebt und interagiert, sind Bereiche, die die Entwicklung ausgeglichener zukünftiger Bürger fördern.

Nehmen Sie an dem Kurs teil und lernen Sie, wie Sie mit den wichtigsten Problemen des digitalen Wohlbefindens umgehen können, die sich aus der übermäßigen Nutzung von Technologie ergeben!

Course image e-Presence and Communication
DIGCIT German

Der Kurs Online-Präsenz und Kommunikation befasst sich mit Kompetenzen im Zusammenhang mit der Online-Kommunikation und der Interaktion mit anderen in einem virtuellen sozialen Umfeld.

Nehmen Sie an dem Kurs teil und lernen Sie, wie man kommuniziert und Probleme im Zusammenhang mit dem eigenen virtuellen Profil und der eigenen Präsenz angeht!

Course image Active Participation
DIGCIT German

Aktive Teilnahme ist ein Symbol für Unabhängigkeit und Demokratie. Die Beteiligung an solchen Aktivitäten ermöglicht es den Menschen, ihre eigenen Entscheidungen über ihr Leben zu treffen und gehört zu werden. In diesem Zusammenhang kommt es darauf an, was Engagement bedeutet und wie es Wirkung entfaltet.

Nehmen Sie an dem Kurs teil und zeigen Sie, dass Sie nicht passiv sind und dass Ihnen die Gesellschaft, in der Sie leben, nicht egal ist!

Course image Rights and Responsibilities
DIGCIT German

Rechte, Pflichten und Verantwortung sind nicht voneinander zu trennen. Das Leben als Mitglied der Gesellschaft bringt unweigerlich Pflichten und Verantwortung sowie Rechte mit sich. 

Nehmen Sie an dem Kurs teil und werden Sie ein respektvoller, ethischer und aktiver digitaler Bürger, der die Integrität der lokalen, nationalen und internationalen Internetgemeinschaft aufrechterhält!

Course image Privacy and Security
DIGCIT German

Privatsphäre und Datenschutz sind voneinander abhängig, vor allem in einem digitalen Umfeld. Angesichts der Bedrohungen, die von der Hardware, der Software und dem Nutzer selbst ausgehen, ist der Schutz der eigenen Privatsphäre eine ständige Herausforderung und Verantwortung für jeden digitalen Bürger.

Nehmen Sie an dem Kurs teil und lernen Sie, wie man sich in einem digitalen Umfeld gegen Online-Bedrohungen wehrt!

Course image Consumer Awareness
DIGCIT German

Das Internet mit all seinen Dimensionen wie soziale Medien oder andere virtuelle soziale Räume umfasst Umgebungen, in denen die Tatsache, digitale Bürger zu sein, oft auch bedeutet, ein Konsument zu sein.

Nehmen Sie an dem Kurs teil und werden Sie ein bewussterer Konsument der Mechanismen hinter digitalen Inhalten!

Course image Social coaching for adult digital integration
Stop Digital Divide EN, RO, ES, PL

The course is intended to equip adult educators with the knowledge and tools needed to enhance adult learners' digital skills through workshops, practical activities, and social inclusion initiatives. It covers a wide range of online instruments and software tools, offering theoretical insights, real-world examples, and practical use cases.  It aims to enable individual transformation by promoting digital social inclusion among adults while enhancing their digital skills.

Join the course and foster active participation in the digital era!

Course image Social coaching for adult digital integration
Stop Digital Divide EN, RO, ES, PL

Cursul este menit să echipeze educatorii de adulți cu cunoștințele și instrumentele necesare pentru a îmbunătăți competențele digitale ale elevilor adulți prin ateliere de lucru, activități practice și inițiative de incluziune socială. Acesta acoperă o gamă largă de instrumente online și instrumente software, oferind perspective teoretice, exemple din lumea reală și cazuri de utilizare practică.  Scopul său este de a permite transformarea individuală prin promovarea incluziunii sociale digitale în rândul adulților, îmbunătățind în același timp competențele digitale ale acestora.

Înscrieți-vă la curs și încurajați participarea activă în era digitală!

Course image Social coaching for adult digital integration
Stop Digital Divide EN, RO, ES, PL

El curso pretende dotar a los educadores de adultos de los conocimientos y herramientas necesarios para mejorar las competencias digitales de los alumnos adultos mediante talleres, actividades prácticas e iniciativas de inclusión social. Abarca una amplia gama de instrumentos en línea y herramientas de software, ofreciendo conocimientos teóricos, ejemplos del mundo real y casos prácticos de uso.  Su objetivo es posibilitar la transformación individual promoviendo la inclusión social digital entre los adultos al tiempo que se mejoran sus competencias digitales.

Únase al curso y fomente la participación activa en la era digital.

Course image Social coaching for adult digital integration
Stop Digital Divide EN, RO, ES, PL

Kurs ma na celu wyposażenie nauczycieli osób dorosłych w wiedzę i narzędzia potrzebne do zwiększenia umiejętności cyfrowych dorosłych uczniów poprzez warsztaty, zajęcia praktyczne i inicjatywy integracji społecznej. Obejmuje szeroką gamę instrumentów online i narzędzi programowych, oferując teoretyczne spostrzeżenia, rzeczywiste przykłady i praktyczne przypadki użycia.  Jego celem jest umożliwienie indywidualnej transformacji poprzez promowanie cyfrowej integracji społecznej wśród dorosłych przy jednoczesnym zwiększaniu ich umiejętności cyfrowych.

Dołącz do kursu i wspieraj aktywne uczestnictwo w erze cyfrowej!

Course image INNOVET e-Course for Teachers EN
INNOVET English

This e-course comprises practical guidance materials, 5 recorded webinars and 2 video tutorials to help you gamify your lessons. You will find a step-by-step guide on how to log in, create courses and quizzes, and manage the online classroom.

Join the course and make the most of this opportunity for your professional development!

Course image INNOVET Digital Advocacy EN
INNOVET English

Digital advocacy has become a powerful instrument for making a difference and influencing public opinion. This course consists of 15 gamified lessons and provides you with an overview of a step-by-step approach to creating and implementing successful digital advocacy campaigns.

Join the course to learn how to create support and push change through social media, email, websites, and other digital tools!

Course image INNOVET Environmental Awareness EN
INNOVET English

The (3R) REDUCE, REUSE, RECYCLE - ENVIRONMENTAL AWARENESS course gives you an overview of environmental issues and the impact of recycling on reducing waste materials. This course is designed to be interactive and hands-on, so your input and feedback will be critical to our success.

Take the course and make the most of this learning and growth opportunity!

Course image INNOVET Effective Communication EN
INNOVET English

The EFFECTIVE COMMUNICATION course is designed for people of all experience levels, from beginners to expert professionals. Whether you work in a hospitality organisation, government agency or non-governmental organisation, you will gain the knowledge and skills to communicate effectively.

Join the course to adapt your communication to situational requirements!

Course image INNOVET - Business Lab EN
INNOVET English

The Business Lab course offers you an overview of the main steps for creating a company starting from the business idea, the organization of economic activities and marketing, towards the elaboration of a business plan. This course is designed to be interactive and hands-on, so your input and feedback will be critical to our success.

Join the course and make the most of this opportunity to learn and grow!

Course image INNOVET e-Course for Teachers RO
INNOVET Romanian

Acest curs cuprinde materiale practice de îndrumare, 5 webinarii înregistrate și 2 tutoriale video pentru a vă ajuta să vă gamificați lecțiile. Veți găsi un ghid pas cu pas despre cum să vă conectați, să creați cursuri și teste și să gestionați clasa online.

Înscrieți-vă la curs și profitați la maximum de această oportunitate pentru dezvoltarea dumneavoastră profesională!
Course image INNOVET Digital Advocacy RO
INNOVET Romanian

Digital Advocacy a devenit un instrument puternic pentru a face diferența și a influența opinia publică. Acest curs este format din 15 lecții gamificate și vă oferă o prezentare generală a unei abordări pas cu pas pentru crearea și implementarea unor campanii de advocacy digital de succes.

Alăturați-vă cursului pentru a învăța cum să faceți advocacy și să promovați schimbarea prin intermediul social media, e-mail, site-uri web și alte instrumente digitale!

Course image INNOVET Environmental Awareness RO
INNOVET Romanian

Cursul (3R) REDUCERE, REUTILIZARE, RECICLARE - CONȘTIENTIZAREA MEDIULUI vă oferă o imagine de ansamblu a problemelor de mediu și a impactului reciclării asupra reducerii deșeurilor. Acest curs este conceput pentru a fi interactiv și practic, astfel încât contribuția și feedback-ul dumneavoastră vor fi esențiale pentru succesul nostru.

Urmați cursul și profitați la maximum de această oportunitate de învățare și creștere!

Course image Effective Communication RO
INNOVET Romanian

Cursul de COMUNICARE EFICIENTĂ este conceput pentru oameni de toate nivelurile de experiență, de la începători la profesioniști experți. Indiferent dacă lucrați într-o organizație de ospitalitate, agenție guvernamentală sau organizație neguvernamentală, veți dobândi cunoștințele și abilitățile necesare pentru a comunica eficient.

Alăturați-vă cursului pentru a vă adapta comunicarea la cerințele situației!

Course image INNOVET Business Lab RO
INNOVET Romanian

Cursul Business Lab vă oferă o privire de ansamblu asupra principalelor etape pentru crearea unei companii pornind de la ideea de afaceri, organizarea activităților economice și marketing, până la elaborarea unui plan de afaceri. Acest curs este conceput pentru a fi interactiv și practic, astfel încât contribuția și feedbackul dumneavoastră vor fi esențiale pentru succesul nostru.

Alăturați-vă cursului și profitați la maximum de această oportunitate de a învăța și de a crește!

Course image INNOVET e-Course for Teachers IT
INNOVET Italian

Questo corso di e-learning comprende materiali di guida pratici,  cinque webinar registrati e due video tutorial per aiutarti a gamificare le tue lezioni. Troverai un manual che ti guiderà passo passo per accedere, creare corsi e quiz e gestire una classe online.

Partecipa al corso e sfrutta al massimo questa opportunità di sviluppo professionale!
Course image INNOVET Digital Advocacy IT
INNOVET Italian

La digital advocacy è oggi un potente strumento strumento per fare la differenza e influenzare l'opinione pubblica. Questo corso è composto da 15 lezioni integranti elementi, dinamiche e meccaniche di gioco. Il corso fornisce una panoramica delle buone pratiche, delle strategie e degli strumenti per creare e implementare campagne di digital advocacy con successo.

Partecipa al corso per imparare a creare come supportare il cambiamento attraverso social media, email, siti web e altri strumenti digitali!

Course image INNOVET Environmental Awareness IT
INNOVET Italian

Il corso (3R) RIDURRE, RIUSARE, RICICLARE - CONSAPEVOLEZZA AMBIENTALE offre una panoramica delle questioni ambientali e dell'impatto del riciclaggio sulla riduzione dei materiali di scarto. Questo corso è stato progettato per essere interattivo e pratico, quindi il vostro contributo e il vostro feedback saranno fondamentali per il nostro successo.

Partecipate al corso e sfruttate al massimo questa opportunità di apprendimento e di crescita!

Course image INNOVET Effective Communication IT
INNOVET Italian

Il corso di COMUNICAZIONE EFFICACE è pensato per persone di tutti i livelli di esperienza, dai principianti ai professionisti esperti. Sia che lavoriate in un'organizzazione alberghiera, in un'agenzia governativa o in un'organizzazione non governativa, acquisirete le conoscenze e le competenze necessarie per comunicare in modo efficace.

Partecipate al corso per adattare la vostra comunicazione ai requisiti della situazione!

Course image INNOVET Business Lab IT
INNOVET Italian

Il corso Business Lab offre una panoramica delle fasi principali per la creazione di un'azienda, a partire dall'idea imprenditoriale, l'organizzazione delle attività economiche e il marketing, fino all'elaborazione di un business plan. Questo corso è progettato per essere interattivo e pratico, quindi il vostro contributo e il vostro feedback saranno fondamentali per il nostro successo.

Partecipate al corso e sfruttate al massimo questa opportunità di apprendimento e di crescita!

Course image INNOVET e-Course for Teachers TR
INNOVET Turkish

Bu e-kurs, derslerinizi oyunlaştırmanıza yardımcı olacak pratik rehberlik materyalleri, kaydedilmiş 5 web semineri ve 2 eğitim videosundan oluşmaktadır. Nasıl giriş yapacağınız, kurslar ve sınavlar oluşturacağınız ve çevrimiçi sınıfı nasıl yöneteceğiniz konusunda adım adım bir kılavuz bulacaksınız.

Kursa katılın ve mesleki gelişiminiz için bu fırsattan en iyi şekilde yararlanın!
Course image INNOVET Digital Advocacy TR
INNOVET Turkish

Dijital savunuculuk, fark yaratmak ve kamuoyunu etkilemek için güçlü bir araç haline geldi. Bu eğitim 15 oyunlaştırılmış dersten oluşmakta ve başarılı dijital savunuculuk kampanyaları oluşturmak ve uygulamak için adım adım bir yaklaşım sunmaktadır.

Sosyal medya, e-posta, web siteleri ve diğer dijital araçlar aracılığıyla nasıl destek oluşturacağınızı ve değişimi nasıl zorlayacağınızı öğrenmek için kursa katılın!

Course image INNOVET Environmental Awareness TR
INNOVET Turkish

(3R) REDUCE, REUSE, RECYCLE-ÇEVRE BİLİNCİ kursu size çevre sorunları ve geri dönüşümün atık maddelerin azaltılması üzerindeki etkisi hakkında genel bir bakış sunmaktadır. Bu kurs interaktif ve uygulamalı olacak şekilde tasarlanmıştır, bu nedenle girdileriniz ve geri bildirimleriniz başarımız için kritik öneme sahip olacaktır.

Kursa katılın ve bu öğrenme ve büyüme fırsatından en iyi şekilde yararlanın!

Course image INNOVET Effective Communication TR
INNOVET Turkish

ETKİLİ İLETİŞİM kursu, yeni başlayanlardan uzman profesyonellere kadar her seviyedeki deneyime sahip kişiler için tasarlanmıştır. İster bir konaklama kuruluşunda, ister devlet kurumunda, ister sivil toplum kuruluşunda çalışıyor olun, etkili iletişim kurmak için gereken bilgi ve becerileri kazanacaksınız.

İletişiminizi durumsal gereksinimlere uyarlamak için kursa katılın!
Course image INNOVET Business Lab TR
INNOVET Turkish

Business Lab kursu, iş fikrinden başlayarak, ekonomik faaliyetlerin organizasyonu ve pazarlamadan bir iş planının hazırlanmasına kadar bir şirket kurmanın ana adımlarına genel bir bakış sunmaktadır. Bu kurs interaktif ve uygulamalı olacak şekilde tasarlanmıştır, bu nedenle girdileriniz ve geri bildirimleriniz başarımız için kritik öneme sahip olacaktır.

Kursa katılın ve öğrenmek ve büyümek için bu fırsattan en iyi şekilde yararlanın!

Course image Setting up and Managing Green Combs
GreenHive EN, RO, IT, GR, ES

This e-course comprises 9 e-learning modules to help vocational education and training providers enhance sustainability education in their organisation. From best practices to implement the European Sustainability Competence Framework to  practical strategies to create and nurture localised hubs for sustainability education, this course will let you harness the power of system innovation to foster sustainability competencies.

Join the course now!

Course image Configurarea și gestionarea Green Combs
GreenHive EN, RO, IT, GR, ES

Acest curs electronic cuprinde 9 module de e-learning pentru a ajuta furnizorii de educație și formare profesională să îmbunătățească educația în domeniul sustenabilității în cadrul organizației lor. De la cele mai bune practici de implementare a Cadrului european de competențe în domeniul sustenabilității până la strategii practice de creare și cultivare a unor centre localizate pentru educația în domeniul sustenabilității, acest curs vă va permite să valorificați puterea inovației de sistem pentru a promova competențele în domeniul sustenabilității.

Înscrieți-vă la curs acum!

Course image Sviluppare e Gestire Green Combs
GreenHive EN, RO, IT, GR, ES

Questo corso di e-learning comprende nove moduli volti a supportare docenti e formatori nell'integrazione o nel rafforzamento delle pratiche di sostenibilità all'interno delle proprie organizzazioni e nei programmi di istruzione e formazione. Dalle migliori pratiche per l'integrazione del Quadro Europeo delle Competenze di Sostenibilità a strategie per creare e coltivare hub locali per l'educazione alla sostenibilità (Green Comb), questo corso vi permetterà di sfruttare il potere dell'innovazione sistemica per promuovere le competenze in materia di sostenibilità.

Registrati ora!

Course image Ρύθμιση και διαχείριση Green Combs
GreenHive EN, RO, IT, GR, ES

Αυτό το e-course περιλαμβάνει 9 ενότητες e-learning για να βοηθήσει τους παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης να ενισχύσουν την εκπαίδευση για την αειφορία στον οργανισμό τους. Από τις βέλτιστες πρακτικές για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού πλαισίου European Sustainability Competence Framework έως τις πρακτικές στρατηγικές για τη δημιουργία και την καλλιέργεια τοπικών κόμβων για την εκπαίδευση στη βιωσιμότητα, αυτό το πρόγραμμα θα σας επιτρέψει να αξιοποιήσετε τη δύναμη της καινοτομίας του συστήματος για την προώθηση των ικανοτήτων βιωσιμότητας.

Δηλώστε συμμετοχή τώρα!

Course image Creación y gestión de los Green Combs
GreenHive EN, RO, IT, GR, ES

Este curso online consta de 9 módulos de e-learning para ayudar a los proveedores de educación y formación profesional a mejorar la educación para la sostenibilidad en su organización. Desde las mejores prácticas para aplicar el Marco Europeo de Competencias para la Sostenibilidad hasta estrategias prácticas para crear y alimentar centros de educación para la sostenibilidad, este curso le permitirá aprovechar el poder de la innovación del sistema para fomentar las competencias para la sostenibilidad. 

¡Apúntate al curso!

Course image Green and Digital FUTURE
Green and Digital FUTURE - EN, PT, RO, ES, GR, LT

This online course is dedicated to enhancing of green and digital competences among youth workers and young individuals, with a particular emphasis on NEETs and those with limited skills. You will learn not only how to bolster your sense of initiative, entrepreneurship, but also how to improve your employability prospects.

Join the course and take your first step in the FUTURE world!

Course image Supporting Elderly
Supporting Elderly - SENIOR EN, RO, ES, IT, PL

For many, retiring is a long-waited event and an opportunity for elderly to have more time for themselves and their families. However, once retired, seniors have rare opportunities to remain active in their community. In time, their social inclusion reduces, which affects their mental and emotional health.


Join the course to improve your knowledge, understanding and skills for dealing with elderly and old age!

Course image Supporting Elderly
Supporting Elderly - SENIOR EN, RO, ES, IT, PL

Pentru mulți, pensionarea este un eveniment mult așteptat și o oportunitate pentru persoanele în vârstă de a avea mai mult timp pentru ei și familiile lor. Cu toate acestea, odată pensionați, seniorii au puține oportunități de a rămâne activi în comunitățile lor. În timp, incluziunea lor socială se reduce, ceea ce le afectează sănătatea mintală și emoțională.

Parcurge cursul pentru a-ți îmbunătăți cunoștințele, înțelegerea și abilitățile în ceea ce privește persoanele în vârstă și bătrânețea!

Course image Supporting Elderly
Supporting Elderly - SENIOR EN, RO, ES, IT, PL

Para muchos, jubilarse es un evento largamente esperado y una oportunidad para que los adultos mayores tengan más tiempo para ellos y sus familias. Sin embargo, una vez jubilados, los adultos mayores tienen raras oportunidades de permanecer activos en su comunidad. Con el tiempo, su inclusión social se reduce, lo que afecta su salud mental y emocional.

¡Únase al curso para mejorar su conocimiento, comprensión y habilidades para tratar con personas mayores y la vejez!

Course image Supporting Elderly
Supporting Elderly - SENIOR EN, RO, ES, IT, PL

Per molti, andare in pensione è un evento atteso da tempo e un'opportunità per gli anziani di avere più tempo per se stessi e le proprie famiglie. Tuttavia, una volta in pensione, gli anziani hanno rare opportunità di rimanere attivi nella loro comunità. Col tempo, la loro inclusione sociale si riduce, il che influisce sulla loro salute mentale ed emotiva.

Partecipa al corso per migliorare la tua conoscenza, comprensione e abilità per affrontare gli anziani e la vecchiaia!

Course image Supporting Elderly
Supporting Elderly - SENIOR EN, RO, ES, IT, PL

Dla wielu przejście na emeryturę jest długo wyczekiwanym wydarzeniem i szansą dla starszych, aby mieć więcej czasu dla siebie i swoich rodzin. Jednak po przejściu na emeryturę seniorzy mają rzadkie okazje do pozostania aktywnymi w swojej społeczności. Z czasem ich integracja społeczna zmniejsza się, co wpływa na ich zdrowie psychiczne i emocjonalne.

Dołącz do kursu, aby poszerzyć swoją wiedzę, zrozumienie i umiejętności radzenia sobie z osobami starszymi i starszymi!

Course image Entrepreneurial Mindset
Entrepreneurial Mindset - EnMind EN, RO, IT, PL, TR

The online course on social entrepreneurship provides you the tips and tricks necessary to start a business from the scratch. You will learn not only to conceptualize your business idea clearly, but how to plan and execute it.

Join the course and take your first step in the entrepreneurial world!

Course image Entrepreneurial Mindset
Entrepreneurial Mindset - EnMind EN, RO, IT, PL, TR

Cursul online de antreprenoriat social vă oferă sfaturile și trucurile necesare pentru a începe o afacere de la zero. Vei învăța nu doar să conceptualizaţi clar ideea de afacere, ci și cum să o planificați și să o puneţi în practică.

Înscrie-te la curs și fă primul pas în lumea antreprenorială!

Course image Entrepreneurial Mindset
Entrepreneurial Mindset - EnMind EN, RO, IT, PL, TR

Bu online sosyal girişimcilik kursu size sıfırdan bir iş kurmak için gerekli ipuçlarını ve püf noktalarını sunuyor. Sadece iş fikrinizi net bir şekilde kavramsallaştırmayı değil, aynı zamanda onu nasıl planlayacağınızı ve yürüteceğinizi de öğreneceksiniz.

Kursa katılın ve girişimcilik dünyasına ilk adımınızı atın!

Course image Entrepreneurial Mindset
Entrepreneurial Mindset - EnMind EN, RO, IT, PL, TR

Kurs online o przedsiębiorczości społecznej dostarczy Państwu wskazówek i sztuczek niezbędnych do założenia firmy od podstaw. Nauczą się Państwo nie tylko jasno konceptualizować swój pomysł na biznes, ale także planować i realizować go.

Proszę dołączyć do kursu i zrobić pierwszy krok w świecie przedsiębiorczości!

Course image Entrepreneurial Mindset
Entrepreneurial Mindset - EnMind EN, RO, IT, PL, TR

Il corso online sull'imprenditoria sociale le fornisce i suggerimenti e i trucchi necessari per avviare un'attività da zero. Imparerà non solo a concettualizzare chiaramente la sua idea imprenditoriale, ma anche a pianificarla ed eseguirla.

Si iscriva al corso e faccia il suo primo passo nel mondo imprenditoriale!

Course image Career Guidance in the Blue Economy
Career Guidance in Blue Economy - BeBlue EN, RO, SP, TR

The blue economy includes all economic activities related to oceans, seas and coasts. It covers a wide range of interlinked established sectors (e.g. shipping, offshore oil&gas, coastal tourism) and emerging sectors (e.g. offshore renewables, biotechnology).

Join the course to know and understand more about the blue economy!

Course image Career Guidance in the Blue Economy
Career Guidance in Blue Economy - BeBlue EN, RO, SP, TR

Economia albastră include toate activitățile economice legate de oceane, mări și coaste. Acesta acoperă o gamă largă de sectoare consacrate interconectate (de exemplu, transport maritim, petrol și gaze offshore, turism de coastă) și sectoare emergente (de exemplu, surse regenerabile offshore, biotehnologie).

Alăturați-vă cursului pentru a cunoaște și înțelege mai multe despre economia albastră!

Course image Career Guidance in the Blue Economy
Career Guidance in Blue Economy - BeBlue EN, RO, SP, TR

La economía azul incluye todas las actividades económicas relacionadas con los océanos, los mares y las costas. Abarca una amplia gama de sectores establecidos e interrelacionados (por ejemplo, el transporte marítimo, el petróleo y el gas en alta mar, el turismo costero) y sectores emergentes (por ejemplo, las energías renovables en alta mar, la biotecnología).

Únase al curso para conocer y comprender mejor la economía azul.

Course image Career Guidance in the Blue Economy
Career Guidance in Blue Economy - BeBlue EN, RO, SP, TR

Mavi ekonomi okyanuslar, denizler ve kıyılarla ilgili tüm ekonomik faaliyetleri kapsamaktadır. Birbiriyle bağlantılı çok çeşitli yerleşik sektörleri (örneğin gemicilik, açık deniz petrol ve gazı, kıyı turizmi) ve gelişmekte olan sektörleri (örneğin açık deniz yenilenebilir enerji kaynakları, biyoteknoloji) kapsamaktadır.

Mavi ekonomi hakkında daha fazla bilgi edinmek ve anlamak için kursa katılın!

Course image Creativity and Arts
Creativity & Arts - CreArt EN, TR, RO, ES, IT

Creativity and the arts support the vitality of cultural identities by highlighting their connections to other cultures, thus contributing to the construction of a common heritage. They help shape tolerant and dynamic citizens for our globalised world.

Join the course to improve your knowledge, understanding and skills in the areas of arts and creativity!

Course image Creativity and Arts
Creativity & Arts - CreArt EN, TR, RO, ES, IT

Yaratıcılık ve sanat, diğer kültürlerle olan bağlantılarını vurgulayarak kültürel kimliklerin canlılığını destekler ve böylece ortak bir mirasın inşasına katkıda bulunur. Küreselleşen dünyamız için hoşgörülü ve dinamik vatandaşların şekillenmesine yardımcı olurlar.

Sanat ve yaratıcılık alanlarındaki bilgi, anlayış ve becerilerinizi geliştirmek için kursa katılın!

Course image Creativity and Arts
Creativity & Arts - CreArt EN, TR, RO, ES, IT

Creativitatea și artele susțin vitalitatea identităților culturale prin evidențierea legăturilor acestora cu alte culturi, contribuind astfel la construirea unui patrimoniu comun. Ele ajută la formarea unor cetățeni toleranți și dinamici pentru lumea noastră globalizată.

Înscrie-te la curs pentru a-ți îmbunătăți cunoștințele, înțelegerea și competențele în domeniul artelor și al creativității!

Course image Creativity and Arts
Creativity & Arts - CreArt EN, TR, RO, ES, IT

La creatividad y las artes apoyan la vitalidad de las identidades culturales al poner de relieve sus conexiones con otras culturas, contribuyendo así a la construcción de un patrimonio común. Ayudan a formar ciudadanos tolerantes y dinámicos para nuestro mundo globalizado.

Únase al curso para mejorar sus conocimientos, comprensión y habilidades en las áreas de las artes y la creatividad.

Course image Creativity and Arts
Creativity & Arts - CreArt EN, TR, RO, ES, IT

La creatività e le arti sostengono la vitalità delle identità culturali evidenziando i loro legami con altre culture, contribuendo così alla costruzione di un patrimonio comune. Aiutano a formare cittadini tolleranti e dinamici per il nostro mondo globalizzato.

Partecipa al corso per migliorare le tue conoscenze, la tua comprensione e le tue competenze nelle aree delle arti e della creatività!

Course image Guiding Adults 55+ into the Digital World
Guiding Adults 55+ into Digital - DIFA EN, RO, TR, ES

Digital skills are essential. They can improve our confidence to use technology for work, learning and daily life. This course includes e-book, videos and interactive activities designed to develop skills in the areas of information and data literacy, communication and collaboration, digital content creation, safety, and problem-solving.

Join the course and enhance your digital skills!

Course image Guiding Adults 55+ into the Digital World
Guiding Adults 55+ into Digital - DIFA EN, RO, TR, ES

Competențele digitale sunt esențiale. Acestea ne pot crește încrederea în utilizarea tehnologiei la locul de muncă, pentru învățare și în viața de zi cu zi. Acest curs include texte, videoclipuri și activități interactive concepute pentru a dezvolta abilități în domeniile de cunoaștere a informațiilor și datelor, comunicare și colaborare, creare de conținut digital, siguranță și rezolvare de probleme.

Înscrie-te la curs și îmbunătățește-ți competențele digitale!

Course image Guiding Adults 55+ into the Digital World
Guiding Adults 55+ into Digital - DIFA EN, RO, TR, ES

Las competencias digitales son esenciales. Pueden mejorar nuestra confianza para utilizar la tecnología en el trabajo, el aprendizaje y la vida cotidiana. Este curso incluye libros electrónicos, vídeos y actividades interactivas diseñadas para desarrollar habilidades en las áreas de alfabetización informacional y de datos, comunicación y colaboración, creación de contenidos digitales, seguridad y resolución de problemas.

¡Apúntate al curso y mejora tus competencias digitales!

Course image Guiding Adults 55+ into the Digital World
Guiding Adults 55+ into Digital - DIFA EN, RO, TR, ES

Dijital beceriler çok önemlidir. İş, öğrenim ve günlük yaşam için teknolojiyi kullanma konusunda kendimize olan güvenimizi artırabilirler. Bu kurs, bilgi ve veri okuryazarlığı, iletişim ve işbirliği, dijital içerik oluşturma, güvenlik ve problem çözme alanlarında beceriler geliştirmek için tasarlanmış e-kitap, videolar ve etkileşimli etkinlikler içerir.

Kursa katılın ve dijital becerilerinizi geliştirin!

Course image Digital facilitator skills self-assessment EN
Guiding Adults 55+ into Digital - DIFA EN, RO, TR, ES

Being a digital facilitator requires having a set of specific skills, knowledge, abilities, and behaviors enabling digital educators to operate effectively in online and offline education. With the 30-question test, you will get an overview of your digital facilitator skills and you will identify those areas that you may wish to develop or build on.

Course image Everyday Digital Skills for Adults
Guiding Adults 55+ into Digital - DIFA EN, RO, TR, ES

The test is an objective assessment designed around the DigComp framework and provides situational questions, answers and tips related to day-to-day digital competences. Upon completion, it provides you the DigComp certificate.

Course image Digital Facilitator for VET
VET Digital Facilitator Trainer Role - DigiFacT EN, TR, RO, ES

In this online course, you will learn how to become a VET digital facilitator. You will understand the six areas of competence and learn how to apply artificial intelligence, gamification and data analysis tools to create and facilitate digitally assisted vocational courses.

Join the course and become a digital facilitator in vocational education!

Course image Digital Facilitator for VET
VET Digital Facilitator Trainer Role - DigiFacT EN, TR, RO, ES

Bu online eğitimde nasıl mesleki eğitim dijital kolaylaştırıcısı olunacağını öğreneceksiniz. Altı yetkinlik alanını anlayacak ve dijital destekli mesleki kurslar oluşturmak ve kolaylaştırmak için yapay zeka, oyunlaştırma ve veri analizi araçlarını nasıl uygulayacağınızı öğreneceksiniz.

Kursa katılın ve mesleki eğitimde dijital kolaylaştırıcı olun!

Course image Digital Facilitator for VET
VET Digital Facilitator Trainer Role - DigiFacT EN, TR, RO, ES

În acest curs online, veți învăța cum să deveniți un facilitator digital VET. Veți înțelege cele șase domenii de competență și veți învăța cum să aplicați instrumente de inteligență artificială, gamificare și analiză a datelor pentru a crea și facilita cursuri profesionale asistate digital.

Înscrieți-vă la curs și deveniți un facilitator digital în învățământul vocațional!

Course image Digital Facilitator for VET
VET Digital Facilitator Trainer Role - DigiFacT EN, TR, RO, ES

En este curso online aprenderás a convertirte en facilitador digital de FP. Comprenderás las seis áreas de competencia y aprenderás a aplicar herramientas de inteligencia artificial, gamificación y análisis de datos para crear y facilitar cursos de formación profesional asistidos digitalmente.

¡Únete al curso y conviértete en facilitador digital en FP!

Course image Citizen Media
Citizen Media EN, DE, RO, ES, HU

Citizen media is media produced by citizens for citizens, focusing on news and events created, shared, and distributed from the perspectives of ordinary people, giving them a voice in the media landscape.

Join the course and become a smart consumer and a responsible creator of citizen media!

Course image Citizen Media
Citizen Media EN, DE, RO, ES, HU

Bei den Bürgermedien handelt es sich um Medien, die von Bürgern für Bürger produziert werden. Sie konzentrieren sich auf Nachrichten und Ereignisse, die aus der Perspektive der Bürger erstellt, geteilt und verbreitet werden und ihnen eine Stimme in der Medienlandschaft geben.

Nehmen Sie an dem Kurs teil und werden Sie ein kluger Konsument und ein verantwortungsbewusster Schöpfer von Bürgermedien!

Course image Citizen Media
Citizen Media EN, DE, RO, ES, HU

Citizen media este un tip de media produs de cetățeni pentru cetățeni, care se concentrează pe știri și evenimente create, împărtășite și distribuite din perspectiva oamenilor obișnuiți, oferindu-le acestora o voce în peisajul mediatic.

Alăturați-vă cursului și deveniți un consumator inteligent și un creator responsabil de citizen media!

Course image Citizen Media
Citizen Media EN, DE, RO, ES, HU

Los medios ciudadanos son medios producidos por ciudadanos para ciudadanos, centrados en noticias y acontecimientos creados, compartidos y distribuidos desde las perspectivas de la gente corriente, dándoles voz en el panorama mediático.

Participe en el curso y conviértase en un consumidor inteligente y un creador responsable de medios ciudadanos.

Course image Citizen Media
Citizen Media EN, DE, RO, ES, HU

A polgári média a polgárok által a polgárok számára készített média, amely a hétköznapi emberek szemszögéből készített, megosztott és terjesztett hírekre és eseményekre összpontosít, hangot adva nekik a médiavilágban.

Csatlakozzon a tanfolyamhoz, és váljon a polgári média okos fogyasztójává és felelős alkotójává!

Course image Professional English
Learn English

The ability to effectively communicate at work is one of the 21st Century Skills demanded by employees. Feeling confident and competent in a foreign language plays a vital role in enhancing employability and mobility. The English language is so widely used in the EU and around the world in general that gaining some mastery of it provides the user with clear employment advantages. The fact that this is an e-course will obviously benefit those who live in rural areas and don’t have access to language schools or face-to-face classes.

Join this course to gain skills and get more career opportunities!

Course image How to Spot Fake News
Fake News

Participants in this course will learn why fake news is an important issue and how the news are fabricated to transmit certain messages. You will learn strategies to identify and check the accuracy of news and also you will learn methods to avoid sharing Fake News. 

These analytical skills will help you for the rest of your life! You will never be tricked by Fake News!

Course image Build your CV
Career Guidance

The CV is the first step of your career. Get insights here! 


Course image Effective Communication
Career Guidance

Having effective communication skills allows anyone to better understand people, situations, and situations where differences need to be resolved, or problem-solving is necessary.

Course image Getting to Know Costanta
Internal Training

When you finish this course, you will learn about the places to visit in Constanta.