Topic outline

 • Σχετικά με το μάθημα

  Στον 21ο αιώνα, η απόκτηση της απαραίτητης γνώσης στον τομέα πρόσβασης και συμπερίληψης είναι υψίστης σημασίας, καθώς ο σύγχρονος κόσμος έχει προκλήσεις λόγω της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας.

   

  Το πρόγραμμα αποτελείται από 5 μαθήματα υπό μορφή MOOC. Κάθε μάθημα γίνεται σταδιακά διαθέσιμο ενώ είστε στη διαδικασία να το παρακολουθήσετε και να απαντήσετε τις ερωτήσεις. Σας προσκαλούμε να μελετήσετε το υλικό με την ησυχία σας και να κάνετε την αξιολόγηση όταν νιώσετε έτοιμοι. 

  Μόλις ολοκληρωθούν και οι  αξιολογήσεις, μπορείτε να κατεβάσετε το πιστοποιητικό παρακολούθησης του μαθήματος.

  Σας ευχόμαστε καλή μάθηση!

  • Κάντε κλικ παραπάνω για να διαβάσετε και να κατεβάσετε τον Πρακτικό Οδηγό Moodle για Μαθητές και Εκπαιδευτές.

  • Start discussions: 1 Post replies: 2

   Καλωσήρθατε στo πρώτο πεδίο συζήτησης του διαδικυτιακού μας μαθήματος "Πρόσβαση και Συμπερίλιψη"

   Αφιερώστε λίγο χρόνο για να συστηθείτε στους εκπαιδευτές και τους συμμαθητές σας.

   Δραστηριότητα 1. Απαντήστε σε δύο τουλάχιστον από τις δημοσιεύσεις των συμμαθητών σας. Επιλέξτε το κουμπί Απαντήστε για να προσθέσετε την απάντησή σας.

   Δραστηριότητα 2. Δημιουργήστε ένα καινούργιο θέμα συζήτησης για να συστηθείτε στους άλλους χρήστες. Επιλέξτε το κουμπί Προσθέστε ένα καινούργιο θέμα συζήτησης για να δημοσιεύσετε την απάντησή σας. Γράψτε το όνομα και τη χώρα σας στο Θέμα.


 • Ενότητα 1. Εισαγωγή στις έννοιες πρόσβαση και συμπερίληψη

  Η ενότητα Πρόσβαση και συμπερίληψη είναι θεμελιώδης για την ενεργοποίηση της διαδικτυακής φωνής των εκπαιδευόμενων. Επιπλέον, είναι ζωτικής σημασίας να διδάξουμε στους εκπαιδευόμενους πως να ενεργοποιούν τις φωνές άλλων ανθρώπων, έτσι ώστε το σύνολο του ψηφιακού κόσμου να γίνει ένα πιο ανοιχτό και προσιτό περιβάλλον με πολλά θετικά αποτελέσματα προς στον φυσικό κόσμο. Αυτός ο κόσμος έχει τους δικούς του κανόνες που πρέπει να γίνουν κατανοητοί έτσι ώστε η πρόσβαση και η συμπερίληψη να μπορούν να παρέχονται σε όλους ανεξαιρέτως.

  Το Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο Ψηφιακής Ιθαγένειας του Συμβουλίου της Ευρώπης ορίζει την Πρόσβαση και συμπερίληψη ως: “... πρόσβαση στο ψηφιακό περιβάλλον, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά δεξιοτήτων που συνδέονται όχι μόνο με την υπερπήδηση διαφορετικών μορφών ψηφιακού αποκλεισμού, αλλά και με τις δεξιότητες που χρειάζονται οι μελλοντικοί πολίτες για να συμμετέχουν σε ψηφιακούς χώρους οι οποίοι είναι ανοικτοί σε κάθε μορφή μειονότητας και διαφορετικής άποψης" .

  Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα θα μεταδώσει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες δεξιότητες για να εκπληρώσουν αυτήν την ικανότητα. Θα διδάξει στους εκπαιδευόμενους πως να καθοδηγούν τον εαυτό τους και τους άλλους σε πιο ανοιχτές και συμπεριληπτικές συμπεριφορές για να αγκαλιάσουν τη διαφορετικότητα που είναι εγγενής στην διαδικτυακή κοινότητα και να επιλύσουν τις συγκρούσεις έχοντας τη δυνατότητα να εκφραστούν με πιο παραγωγικούς τρόπους, προστατευμένοι από μη παραγωγικές διχαστικές συμπεριφορές. Οι δεξιότητες που αποκτώνται θα μεταφραστούν στη συνέχεια με τρόπο θετικό στον φυσικό κόσμο και στην καθημερινή τους ζωή.

  Ως εκ τούτου, η Πρόσβαση και Συμπερίληψη συνδυάζονται μεταξύ τους και ανήκουν κάτω από την ομπρέλα της έννοιας ευρύνοια. Η δημοκρατία και η αποδοχή ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Οτιδήποτε θα στεκόταν εμπόδιο στην πραγμάτωση κάθε μορφής πρόσβασης και συμπερίληψης θα αποτελούσε περιορισμό της Δημοκρατίας και των ανθρωπιστικών της αξιών όπως η διεξαγωγή ανοιχτού διαλόγου στο φυσικό επίπεδο και αντίστροφα. Συνεπώς, το φάσμα των θεμάτων που θα αναπτυχθούν είναι ευρύ και περιλαμβάνει: 

  • Τι είναι η πρόσβαση;
  • Τι είναι συμπερίληψη; 
  • Γιατί η πρόσβαση και η συμπερίληψη είναι σημαντικές;
  • Πώς δουλέυει το μυαλό μας;
  • Πώς αντιμετωπίζεται η προκατάληψη;
  • Πώς δουλεύει η δημοκρατία;
  • Πώς η ψηφιοποίηση βελτιώνει τη δημοκρατία;
  • Απαράδεκτες συμπεριφορές, από τον εκφοβισμό στις ψευδείς ειδήσεις
  • Τι πρέπει να γνωρίζεις για τους κινδύνους του ψηφιακού κόσμου
  • Πώς να παραμείνεις ασφαλής προστατεύοντας τους άλλους

  Η σημαντικότητα του θέματος δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί. Οι δεξιότητες που αποκτούνται εδώ μπορούν κάλλιστα να χρησιμοποιηθούν σε ένα ευρύτερο φάσμα της ζωής. Ο απώτερος στόχος, πέρα από την γνώση που αφορά τη συγκεκριμένη θεματική και τις δεξιότητες που σχετίζονται με αυτή, είναι η χρήση αυτών για να ξεπεραστούν οι προκαταλήψεις, που είναι εγγενείς στην κοινωνία μας, έχοντας αποκτήσει τα κατάλληλα εργαλεία για να μπορούμε να κατανοούμε κάθε μορφή προκατάληψης και του αντίκτυπου που έχουν. Μέσω των εργαλείων θα κατανοήσουμε πως μπορούν να αλλάξουν μοτίβα συμπεριφοράς που έχουμε εμείς είτε οι άλλοι. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα μια θετική αλλαγή που μπορεί να βοηθήσει να υπερπηδηθούν αυτές οι δυσκολίες που οδηγούν ορισμένες φορές σε φυσικό και ψηφιακό διαχωρισμό.


  Αυτή η ενότητα ασχολείται με τις βασικές έννοιες της Πρόσβασης και Συμπερίληψης σε ένα γενικό πλαίσιο. Ασχολείται με θέματα όπως γιατί είναι σημαντικές οι δύο έννοιες, πώς σχετίζεται η μία με την άλλη καθώς και με την αναζήτηση διάφορων περιορισμών των δύο. Στους μαθητές δίνεται καθοδήγηση για να κατανοήσουν ότι η Πρόσβαση και η Συμπερίληψη είναι πολύ σημαντικά και παγκόσμια δικαιώματα που βοηθούν ώστε να γίνει το ψηφιακό περιβάλλον ένα πιο φιλόξενο και παραγωγικό μέρος για όλους.

  Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, θα είστε σε θέση να:

  • Κατανοήσετε τις έννοιες πρόσβαση και συμπερίληψη
  • Εξηγήσετε τη σημασία της πρόσβασης και της συμπερίληψης στη σύγχρονη κοινωνία
  • Περιγράψετε εμπόδια και αδυναμίες που έχουν η πρόσβαση και η συμπερίληψη
 • Αξιολόγηση 1. Κουίζ

 • Δραστηριότητα φόρουμ. Εισαγωγή στους όρους πρόσβαση και συμπερίληψη

  Στόχοι:

  • Αναγνώριση δυσκολιών/ αρνητικών παραμέτρων για την πρόσβαση και τη συμπερίληψη
  • Παροχή ανατροφοδότησης
  • Εισηγήσεις για πιθανές λύσεις

  Μπορείς να γράψεις σε μια κόλλα χαρτί όλα τα πιθανά εμπόδια για την επίτευξη της πρόσβασης και της συμπερίληψης. Πρότεινε επίσης εισηγήσεις για το πώς να ξεπεραστούν τα εμπόδια αυτά

  Δραστηριότητες:

  • Γράψε τα εμπόδια επίτευξης της πρόσβασης και της συμπερίληψης
  • Γράψε πιθανές λύσεις υπερπήδησης των εμποδίων
  • Δώσε ανατροφοδότηση στους συμμαθητές σου
 • Ενότητα 2. Έχουμε όλοι προκαταλήψεις;
  Αυτή η ενότητα ασχολείται με την έννοια της προκατάληψης στην αντικειμενική της διάσταση.  Θίγει θέματα όπως το πώς το μυαλό μας έχει την ικανότητα να αντιλαμβάνεται τον κόσμο γύρω μας, γιατί η κατανόηση αυτού είναι σημαντικό καθώς και η διερεύνηση τρόπων για να μειώσουμε τις δικές μας προκαταλήψεις.

  Βασικοί Στόχοι:

  • Κατανόηση του πώς είναι προγραμματισμένο το μυαλό να κατηγοριοποιεί τους ανθρώπους
  • Διερεύνηση τρόπων για εκπαίδευση κατά της προκατάληψης
  Not available unless: Your Email address is not empty
 • Αξιολόγηση 2. Κουίζ

 • Δραστηριότητα φόρουμ. Έχουμε όλοι προκαταλήψεις;

  Στόχοι:

  • Συζήτησε τα είδη προκατάληψης που γνωρίζεις με τους άλλους
  • Δώσε ανατροφοδότηση
  • Εισηγήσου τρόπους βελτίωσης

  Μπορείς να γράψεις σε μια κόλλα χαρτί οποιαδήποτε μορφή προκατάληψης γνωρίζεις όσο μικρή και να είναι. Πρόσθεσε επίσης τρόπους βελτίωσης.

  Στόχοι:

  • Γράψε οποιεσδήποτε μορφές προκατάληψης γνωρίζεις
  • Γράψε τρόπους να αντιμετωπιστούν οι προκαταλήψεις αυτές
 • Ενότητα 3. Δημοκρατία και Ψηφιοποίηση


  Αυτή η ενότητα ασχολείται με τη βασική έννοια της Ψηφιακής Δημοκρατίας. Εξετάζει το πώς οι δύο όροι αλληλεπιδρούν, γιατί είναι σημαντικό να διατηρηθεί η δημοκρατία τόσο στο φυσικό όσο και στο ψηφιακό κόσμο και αναζητεί τρόπους να βελτιωθούν οι επιδράσεις τους.

  Βασικοί Στόχοι:

  • Κατανόηση της ψηφιακής δημοκρατίας
  • Κατανόηση της αλληλεπίδρασης των δύο εννοιών
  Not available unless: Your Email address is not empty
 • Αξιολόγηση 3. Κουίζ

   • Αποκτήστε το τρίτο μετάλλιο "Researcher"

   Όταν ολοκληρωθεί το πιο πάνω κουίζ, και η βαθμολογία σας είναι πάνω από 50%, τότε θα αποκτήσετε το τρίτο σας μετάλλιο.

 • Δραστηριότητα φόρουμ. Δημοκρατία και Ψηφιοποίηση

  Στόχοι:

  • Συζήτησε με τους άλλους τους διαφορετικούς τύπους κυβερνήσεων που γνωρίζεις
  • Δώσε ανατροφοδότηση

  Μπορείς να γράψεις οποιαδήποτε μορφή διακυβέρνησης που πιστεύεις ότι είναι λειτουργική ή όχι

  Δραστηριότητες:

  • Γράψε γνωστές μορφές διακυβέρνησης
  • Παράθεσε παραδείγματα
 • Ενότητα 4. Trolls και άλλα πλάσματα του διαδικτύου  Αυτή η ενότητα πραγματεύεται την έννοια του φόβου στο ψηφιακό κόσμο. Θίγει θέματα όπως το trolling, οι ψευδείς ειδήσεις και άλλα, ενώ διερευνά τον ηλεκτρονικό κώδικα συμπεριφοράς που εμπεριέχει πληροφόρηση για το τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνει κάποιος στο ψηφιακό κόσμο.

  Βασικοί Στόχοι:

  • Κατανόηση για το τι είναι η αποδεκτή συμπεριφορά
  • Κατανόηση του αντίκτυπου της ανεπίτρεπτης συμπεριφοράς για την πρόσβαση και τη συμπερίληψη
  Not available unless: Your Email address is not empty
 • Αξιολόγηση 4. Κουίζ

   • Αποκτήστε το τέταρτο μετάλλιο "Expert"

   Με την ολοκλήρωση του κουΐζ (βαθμολογία επιτυχίας πάνω από 50%) μπορείτε να σημειώσετε τη δραστηριότητα ως ολοκληρωμένη (επιλέξτε το μικρό τετράγωνο κουτί). Ακολούθως θα λάβετε το τέταρτο μετάλλιο.

 • Δραστηριότητα φόρουμ. Trolls και άλλα πλάσματα του ιστότοπου

  Στόχοι:

  • Συζήτησε διαφορετικούς τύπους διαδικτυακών κινδύνων που γνωρίζεις
  • Δώσε ανατροφοδότηση

  Μπορείς να γράψεις σε μια κόλλα χαρτί οποιαδήποτε μορφή κινδύνου γνωρίζεις καθώς και τρόπους προστασίας από αυτές.

  Δραστηριότητες:

  • Γράψε μορφές κινδύνων
  • Γράψε τρόπους προστασίας
 • Ενότητα 5. Γίνε πρωταθλητής της πρόσβασης και της συμπερίληψης


  Η ενότητα ασχολείται με τις έννοιες που αφορούν το τι σημαίνει να είσαι ψηφιακός πρωταθλητής για καλό σκοπό. Αναλύει ζητήματα όπως το τι πρέπει να γνωρίζεις για να προστατεύεσαι, τρόπους για να προστατεύεις τους άλλους. Αναλύει επίσης τη σημαντικότητα αυτών των πρακτικών και διερευνά τα απαιτούμενα στοιχεία για την επίτεξη αυτής της θεματικής.

  Βασικοί Στόχοι:

  • Κατανόηση των τρόπων αυτοπροστασίας και προστασίας των άλλων
  • Κατανόηση του τι χρειάζεται για να είσαι πρωταθλητής της συγκεκριμένης θεματικής
  Not available unless: Your Email address is not empty
 • Δραστηριότητα φόρουμ. Γίνε πρωταθλητής της πρόσβασης και της συμπερίληψης

  Στόχοι:

  • Συζήτησε άλλες περιπτώσεις στις οποίες έγινε παρακίνηση του κόσμου να γίνει βίαιος όχλος
  • Δώσε ανατροφοδότηση για το κατά πόσο οι έννοιες πρόσβαση και συμπερίληψη είναι απόλυτες
  • Εισηγήσου τρόπους να βελτιωθούν τέτοιες βίαιες καταστάσεις και να περιοριστεί η επανεμφάνισή τους

  Μπορείς να γράψεις οποιεσδήποτε περιπτώσεις όπου η απρόσκοπτη πρόσβαση και συμπερίληψη οδήγησαν σε πρόκληση βλάβης σε άλλους.

  Δραστηριότητες:

  • Γράψε γνωστές περιπτώσεις μικρής ή μεγάλης εμβέλειας
  • Γράψε τρόπους αποφυγής βίαιων διαδηλώσεων
 • Αξιολόγηση 5. Κουίζ

 • Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης μαθήματος

  Ολοκληρώσατε επιτυχώς το μάθημα.

  Συγχαρητήρια για την ολοκλήρωση όλων των ενοτήτων!

  Αφού ολοκληρώσετε τις παρακάτω δραστηριότητες, το πιστοποιητικό του μαθήματος θα είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο "Πιστοποιητικό μαθήματος Πρόσβαση και Ένταξη".

 • Αναφορά Αναγνώρισης, Αποποίηση Ευθύνης και Δήλωση Πνευματικών Δικαιωμάτων

  Αναφορά αναγνώρισης. Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει λάβει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της Συμφωνίας Χρηματοδότης ERASMUS+ 2019-3-RO01-KA205-078053 “Στρατηγική Συνεργασία για την ανάπτυξη ανοικτού εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία της ψηφιακής συμμετοχής στα κοινά”.

   Αποποίηση Ευθύνης. “Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρούσα έκθεση δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις θέσεις των συγγραφέων και ως εκ τούτου η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τη χρήση οποιονδήποτε πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν”.

   Δήλωση Πνευματικών Δικαιωμάτων. CC BY. Η συγκεκριμένη άδεια επιτρέπει στους χρήστες αναδημοσίευσης του υλικού να διανέμουν, να συνδυάζουν, να προσαρμόζουν και να βασίζονται πάνω στο υλικό αυτό. Η χρήση του υλικού επιτρέπεται σε οποιοδήποτε μέσο ή μορφή, εφόσον γίνεται απόδοση στο δημιουργό. Η άδεια επιτρέπει την εμπορική χρήση του υλικού. 2020-2022 H κοινοπραξία του DIGCIT