Course image Creativity and Arts
Creativity & Arts - CreArt in EN, TR, RO, ES, IT

Creativity and the arts support the vitality of cultural identities by highlighting their connections to other cultures, thus contributing to the construction of a common heritage. They help shape tolerant and dynamic citizens for our globalised world.

Join the course to improve your knowledge, understanding and skills in the areas of arts and creativity!

Course image Creativity and Arts
Creativity & Arts - CreArt in EN, TR, RO, ES, IT

Yaratıcılık ve sanat, diğer kültürlerle olan bağlantılarını vurgulayarak kültürel kimliklerin canlılığını destekler ve böylece ortak bir mirasın inşasına katkıda bulunur. Küreselleşen dünyamız için hoşgörülü ve dinamik vatandaşların şekillenmesine yardımcı olurlar.

Sanat ve yaratıcılık alanlarındaki bilgi, anlayış ve becerilerinizi geliştirmek için kursa katılın!

Course image Creativity and Arts
Creativity & Arts - CreArt in EN, TR, RO, ES, IT

Creativitatea și artele susțin vitalitatea identităților culturale prin evidențierea legăturilor acestora cu alte culturi, contribuind astfel la construirea unui patrimoniu comun. Ele ajută la formarea unor cetățeni toleranți și dinamici pentru lumea noastră globalizată.

Înscrie-te la curs pentru a-ți îmbunătăți cunoștințele, înțelegerea și competențele în domeniul artelor și al creativității!

Course image Creativity and Arts
Creativity & Arts - CreArt in EN, TR, RO, ES, IT

La creatividad y las artes apoyan la vitalidad de las identidades culturales al poner de relieve sus conexiones con otras culturas, contribuyendo así a la construcción de un patrimonio común. Ayudan a formar ciudadanos tolerantes y dinámicos para nuestro mundo globalizado.

Únase al curso para mejorar sus conocimientos, comprensión y habilidades en las áreas de las artes y la creatividad.

Course image Creativity and Arts
Creativity & Arts - CreArt in EN, TR, RO, ES, IT

La creatività e le arti sostengono la vitalità delle identità culturali evidenziando i loro legami con altre culture, contribuendo così alla costruzione di un patrimonio comune. Aiutano a formare cittadini tolleranti e dinamici per il nostro mondo globalizzato.

Partecipa al corso per migliorare le tue conoscenze, la tua comprensione e le tue competenze nelle aree delle arti e della creatività!