Topic outline

 •   Przedsiębiorczość społeczna ma znaczenie z wielu powodów i odgrywa obecnie kluczową rolę. Jest to sposób prowadzenia biznesu, który wiąże się z pragnieniem zmiany społecznej. Przedsiębiorca społeczny różni się od typowego przedsiębiorcy tym, że podczas gdy ostatecznym celem tradycyjnego przedsiębiorcy jest zarabianie pieniędzy, ostatecznym celem przedsiębiorcy społecznego jest osiągnięcie zysku przy jednoczesnym dokonywaniu długoterminowych zmian społecznych. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą poprzez wdrażanie rozwiązań prowadzących do poprawy jakości życia jak największej liczby osób.

   


  Cel kursu i zadania

  Celem tego kursu jest zaoferowanie informacji, narzędzi i porad w celu opracowania pomysłu na przedsiębiorczość społeczną, zweryfikowania go i wprowadzenia w życie. Jego celem jest zapewnienie pełnego zrozumienia następujących zagadnień:

  • Moduł 1. Przedsiębiorczość społeczna
  • Moduł 2. Cele zrównoważonego rozwoju
  • Moduł 3. Wpływ przedsiębiorczości społecznej na społeczeństwo
  • Moduł 4. Tworzenie przedsiębiorstw społecznych
  • Moduł 5. Pomysł na biznes
  • Moduł 6. Analiza SOAR dla tworzenia propozycji wartości
  • Moduł 7. Modele biznesowe
  • Moduł 8. Społeczne modele biznesowe
  • Moduł 9. Przedstaw swój biznes
  • Moduł 10. Możliwości finansowania
  • Moduł 11. Pomiar wydajności
  • Moduł 12. Strategie marketingowe

  Kurs zawiera 12 modułów, praktyczne przykłady i testy opracowane specjalnie w celu dostarczenia niezbędnej wiedzy i stymulowania rozwoju umiejętności i postaw w zakresie przedsiębiorczości społecznej.

  W celu uzyskania zaświadczenia o ukończeniu kursu „Przedsiębiorczość społeczna” zapraszamy do zapoznania się z modułami i udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w teście. Uzyskanie ponad 50% punktów w pytaniach wielokrotnego wyboru umożliwi pobranie certyfikatu ukończenia kursu.

  Zapraszamy do zapisów poprzez kliknięcie w napis „Zapisz mnie na ten kurs” – dostępny na niebieskim pasku u góry ekranu lub zapoznanie się z Praktycznym przewodnikiem dla uczących się i trenerów Moodle. 

  Miłej lektury!

  • Click above to read and download the Moodle Practical Guide for Learners and Trainers.

  • Kliknij powyżej, aby przeczytać i pobrać instrukcję obsługi EnMind.

  • forum icon
   Forum
   Forum. Przedstawić się

   Witamy na pierwszym forum dyskusyjnym naszego kursu online.

   Proszę poświęcić chwilę na przedstawienie się Państwa trenerom i kolegom.

   Zadanie 1. Odpowiedzieć na co najmniej dwa posty swoich kolegów. Proszę kliknąć przycisk Odpowiedz, aby wpisać swoją odpowiedź. 

   Zadanie 2. Stworzyć nowy temat dyskusji, aby się przedstawić. Kliknąć przycisk Dodaj nowy temat dyskusji, aby zamieścić post w dyskusji. W temacie proszę wpisać swoje imię i nazwisko oraz kraj.

   Not available unless: Your Email address is not empty
 • Moduł 1. Przedsiębiorczość społeczna

  Po ukończeniu modułu będziesz potrafił:

  • Zdefinipwać przedsiębiorstwo społeczne
  • Określić różnice pomiędzy przedsiębiorstwem a przedsiębiorstwem społecznym
  • Analizować pojęcia ekonomii społecznej
  • Opisać pola działań, w których działa przedsiębiorczość społeczna
  • Rozpoznać podobieństwa i różnice między przedsiębiorczością a intraprzedsiębiorczością
  • Opisać Triple Bottom Line
 • Moduł 2. Cele zrównoważonego rozwoju

  Po ukończeniu tego modułu będziesz potrafił:

  • Wymień cele zrównoważonego rozwoju
  • Analizować zrównoważony rozwój
  Not available unless: Your Email address is not empty
 • Moduł 3. Wpływ przedsiębiorczości społecznej na społeczeństwo

  Po ukończeniu modułu będziesz potrafił:

  • Wyjaśnij skutki społeczne tworzone przez przedsiębiorstwa społeczne
  • Określenie celu Kanwy luk w oddziaływaniu
  • Powiedz, jak zidentyfikować problem, który wymaga rozwiązania
  • Zaprojektowanie i zastosowanie zadań Impact Gaps Canvas
  • Przeformułowanie problemów i wyzwań jako możliwości tworzenia wartości i wpływu społecznego
  Not available unless: Your Email address is not empty
 • Moduł 4. Tworzenie przedsiębiorstw społecznych

  Po ukończeniu modułu będziesz potrafił:

  • Identyfikacja różnych modeli biznesu społecznego
  • Opisać koncepcję przedsiębiorstwa społecznego i jej kluczowe elementy
  • Rozpoznać, jak powiązać modele biznesowe
  • Przeanalizowanie możliwości rekonstrukcji i innowacji oddziaływań na podstawie rzeczywistych przykładów
  Not available unless: Your Email address is not empty
 • Moduł 5. Pomysł na biznes

  Po ukończeniu modułu będziesz potrafił:

  • Wyjaśnij, co to jest pomysł na biznes;
  • Podaj przykłady strategii tworzenia pomysłów na biznes;
  • Symulacja pomysłów na biznes.
  Not available unless: Your Email address is not empty
 • Moduł 6. Analiza SOAR dla tworzenia propozycji wartości

  Po ukończeniu modułu będziesz potrafił:

  • Zdefiniuj, czym jest propozycja wartości
  • Opisać analizę SOAR
  • Porównaj SOAR z analizą SWOT
  • Zaprojektuj działanie oparte na analizie SOAR, aby określić swoje mocne strony i możliwości
  Not available unless: Your Email address is not empty
 • Moduł 7. Modele biznesowe

  Po zakończeniu kursu będziesz w stanie zdefiniować:

  • Co to jest modelu biznesowego.
  • Dlaczego modele biznesowe mają znaczenie dla Twojej firmy i jaką wartość wnoszą.
  • Jak innowacja modelu biznesowego poprawia wyniki działalności gospodarczej.
  • Jak oprzyrządowanie może pomóc w innowacyjności modelu biznesowego.
  Not available unless: Your Email address is not empty
 • Moduł 8. Społeczne modele biznesowe

  Po ukończeniu modułu będziesz potrafił:

  • Podaj cechy przedsiębiorstwa społecznego;
  • Zbadanie potrzeb społeczeństwa;
  • Opracowanie kanwy społecznego modelu biznesowego;
  • Przykład co najmniej jednej kanwy społecznego modelu biznesowego.
  Not available unless: Your Email address is not empty
 • Moduł 9. Przedstaw swój biznes

  Pod koniec tego kursu będziesz w stanie:

  • Zdefiniuj elevator pitch
  • Opracuj elevator pitch z jego kluczowymi elementami
  • Przygotuj jednominutowy filmik dla swojego najlepszego pomysłu
  Not available unless: Your Email address is not empty
 • Moduł 10. Możliwości finansowania

  Po ukończeniu modułu będziesz potrafił:

  • Wybór różnych rodzajów finansowania
  • Możliwości wykrywania w ramach europejskich
  • Oszacowanie kroków niezbędnych do uzyskania finansowania
  Not available unless: Your Email address is not empty
 • Moduł 11. Pomiar wydajności

  Po zakończeniu kursu uczestnicy szkolenia powinni umieć:

  • Opisz pomiar wydajności;
  • Wyjaśnij znaczenie pomiaru efektywności działania;
  • Podaj przykłady narzędzi do pomiaru efektywności.
  Not available unless: Your Email address is not empty
 • Moduł 12. Strategie marketingowe

  Po ukończeniu modułu będziesz potrafił:

  • Zdefiniowanie strategii marketingowej;
  • Wyjaśnij, jakie są elementy składowe strategii marketingowej;
  • Podaj przykłady strategii marketingowych.
  Not available unless: Your Email address is not empty
 • Ocena wiedzy

  • quiz icon
   Quiz
   Quiz oceniający

   Wynik powyżej 50%, aby zaliczyć ten quiz.

   Not available unless: Your Email address is not empty
 • Referencje

  Not available unless: Your Email address is not empty
 • Ankieta opinii o kursie

 • Certyfikat ukończenia kursu

  Dotarli Państwo do końca kursu.

  Gratulujemy przejścia przez wszystkie moduły kursu online!

  Link do pobrania bezpłatnego certyfikatu ukończenia kursu będzie dostępny po wykonaniu wszystkich wymienionych poniżej zadań.

 • Podziękowanie, wyłączenie odpowiedzialności i informacja o prawach autorskich

  Podziękowanie. Niniejsza praca otrzymała dofinansowanie z Komisji Europejskiej w ramach Grant Agreement number 2020-1-RO01-KA205-078727, Projekt Partnerstwa Strategicznego ERASMUS+ "Entrepreneurial mindset for future youth work".

  Oświadczenie. Wsparcie Komisji Europejskiej dla powstania tej publikacji nie stanowi poparcia dla jej treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji."

  Informacja o prawach autorskich. Licencja Attribution CC BY pozwala innym na rozpowszechnianie, remiksowanie, adaptowanie i budowanie na podstawie Twojej pracy, nawet w celach komercyjnych, pod warunkiem, że podadzą informację o oryginalnym dziele. Jest to najbardziej elastyczna z oferowanych licencji. Zalecana dla maksymalnego rozpowszechniania i wykorzystania licencjonowanych materiałów.

  © 2020 - 2022 Konsorcjum EnMind