Course image Supporting Elderly
Supporting Elderly - SENIOR EN, RO, ES, IT, PL

For many, retiring is a long-waited event and an opportunity for elderly to have more time for themselves and their families. However, once retired, seniors have rare opportunities to remain active in their community. In time, their social inclusion reduces, which affects their mental and emotional health.


Join the course to improve your knowledge, understanding and skills for dealing with elderly and old age!

Course image Supporting Elderly
Supporting Elderly - SENIOR EN, RO, ES, IT, PL

Pentru mulți, pensionarea este un eveniment mult așteptat și o oportunitate pentru persoanele în vârstă de a avea mai mult timp pentru ei și familiile lor. Cu toate acestea, odată pensionați, seniorii au puține oportunități de a rămâne activi în comunitățile lor. În timp, incluziunea lor socială se reduce, ceea ce le afectează sănătatea mintală și emoțională.

Parcurge cursul pentru a-ți îmbunătăți cunoștințele, înțelegerea și abilitățile în ceea ce privește persoanele în vârstă și bătrânețea!

Course image Supporting Elderly
Supporting Elderly - SENIOR EN, RO, ES, IT, PL

Para muchos, jubilarse es un evento largamente esperado y una oportunidad para que los adultos mayores tengan más tiempo para ellos y sus familias. Sin embargo, una vez jubilados, los adultos mayores tienen raras oportunidades de permanecer activos en su comunidad. Con el tiempo, su inclusión social se reduce, lo que afecta su salud mental y emocional.

¡Únase al curso para mejorar su conocimiento, comprensión y habilidades para tratar con personas mayores y la vejez!

Course image Supporting Elderly
Supporting Elderly - SENIOR EN, RO, ES, IT, PL

Per molti, andare in pensione è un evento atteso da tempo e un'opportunità per gli anziani di avere più tempo per se stessi e le proprie famiglie. Tuttavia, una volta in pensione, gli anziani hanno rare opportunità di rimanere attivi nella loro comunità. Col tempo, la loro inclusione sociale si riduce, il che influisce sulla loro salute mentale ed emotiva.

Partecipa al corso per migliorare la tua conoscenza, comprensione e abilità per affrontare gli anziani e la vecchiaia!

Course image Supporting Elderly
Supporting Elderly - SENIOR EN, RO, ES, IT, PL

Dla wielu przejście na emeryturę jest długo wyczekiwanym wydarzeniem i szansą dla starszych, aby mieć więcej czasu dla siebie i swoich rodzin. Jednak po przejściu na emeryturę seniorzy mają rzadkie okazje do pozostania aktywnymi w swojej społeczności. Z czasem ich integracja społeczna zmniejsza się, co wpływa na ich zdrowie psychiczne i emocjonalne.

Dołącz do kursu, aby poszerzyć swoją wiedzę, zrozumienie i umiejętności radzenia sobie z osobami starszymi i starszymi!