Topic outline

 • Aktywne starzenie się oznacza pomaganie ludziom jak najdłużej kierować własnym życiem. Ponieważ utrzymywanie aktywności umysłu jest równie ważne, jak utrzymywanie aktywności fizycznej ciała, istnieje pilna potrzeba kontekstu edukacyjnego, kulturowego i społecznego.

  Według raportu analitycznego Active Aging Index (UNECE, Integracja i uczestnictwo osób starszych w społeczeństwie, 2009) zaangażowanie osób starszych (w wieku 55-74) w edukację waha się w 28 krajach UE od 0,2% do 19,3%.

  Na podstawie zebranych danych zespół badawczy doszedł do wniosku, że opracowano innowacyjne ramy kursów mające na celu poprawę umiejętności edukatorów i personelu pracującego z seniorami.

     

    

  Cele I przedmiot kursu

  Kurs ten ma na celu podniesienie wiedzy i umiejętności edukatorów i kadry pracującej z seniorami. Główne cele są silnie powiązane z każdym modułem:

  • Poznaj wyzwania, przed jakimi gwiazdkami w procesie sędziowania,
  • Zrozumieć filary życia starsze i przełamać stereotypy związane ze starzeniem się,
  • Dowiedz się, jak działać ze starszymi mi, zrealizuję praktycznych,
  • Dowiedz się, jakć wzmocnić
  • Dowiedz się, jak cenić seniorów jako atut dla społeczności i społeczeństwa.

  Kursy dziesięciu składanych pracowników, 5 punktów, które są skuteczne, prowadzą prace związane z rozwojem i rozwojem pracowników, którzy pracują z osobami starszymi.

  Po wykonaniu wszystkich działań możesz pobrać ukończenia.

  Życzymy miłej nauki!

  Not available unless: Your Email address is not empty
 • Moduł 1. Poznaj swoich seniorów

 • Moduł 2. Zrozum swoich seniorów

  Not available unless: Your Email address is not empty
 • Moduł 3. Pracuj z seniorami

  Not available unless: Your Email address is not empty
 • Moduł 4. Wzmocnij seniorów


  Not available unless: Your Email address is not empty
 • Moduł 5. Docenianie swoich seniorów

  Not available unless: Your Email address is not empty
 • Bibliografia

 • Ankieta dotycząca opinii na temat kursu

 • Certyfikat ukończenia kursu

  Dotarłeś do końca kursu.

  Gratulujemy przejrzenia wszystkich modułów kursu online!

  Link do pobrania bezpłatnego certyfikatu kursu będzie dostępny po wykonaniu wszystkich zadań wymienionych poniżej.

 • Materiały dodatkowe

   

    
   

  Not available unless: The activity Pobierz certyfikat na kurs Wspieranie osób starszych is marked complete
 • Potwierdzenie, wyłączenie odpowiedzialności i informacja o prawach autorskich

  Potwierdzenie. Ten materiał szkoleniowy został dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach umowy o dotację programu ERASMUS+ „Wspieranie potrzeb osób starszych to nasza odpowiedzialność”, ID 2020-1-RO01-KA204-080320​

  Zastrzeżenie. Poparcie Komisji Europejskiej dla wydania niniejszej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów i Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

  Informacja o prawach autorskich. CC BY. Ta licencja pozwala użytkownikom na dystrybucję, remiksowanie, adaptację i tworzenie na podstawie materiału w dowolnym medium lub formacie, pod warunkiem, że autorstwo zostało przekazane twórcy. Licencja pozwala na wykorzystanie komercyjne. © 2020 - 2022 Konsorcjum SENIOR