Topic outline

 • Aktywne starzenie się oznacza pomaganie ludziom jak najdłużej kierować własnym życiem. Ponieważ utrzymywanie aktywności umysłu jest równie ważne, jak utrzymywanie aktywności fizycznej ciała, istnieje pilna potrzeba kontekstu edukacyjnego, kulturowego i społecznego.

  Według raportu analitycznego Active Aging Index (UNECE, Integracja i uczestnictwo osób starszych w społeczeństwie, 2009) zaangażowanie osób starszych (w wieku 55-74) w edukację waha się w 28 krajach UE od 0,2% do 19,3%.

  Na podstawie zebranych danych zespół badawczy doszedł do wniosku, że opracowano innowacyjne ramy kursów mające na celu poprawę umiejętności edukatorów i personelu pracującego z seniorami.

     

    

  Cele I przedmiot kursu

  Kurs ten ma na celu podniesienie wiedzy i umiejętności edukatorów i kadry pracującej z seniorami. Główne cele są silnie powiązane z każdym modułem:

  • Poznaj wyzwania, przed jakimi gwiazdkami w procesie sędziowania,
  • Zrozumieć filary życia starsze i przełamać stereotypy związane ze starzeniem się,
  • Dowiedz się, jak działać ze starszymi mi, zrealizuję praktycznych,
  • Dowiedz się, jakć wzmocnić
  • Dowiedz się, jak cenić seniorów jako atut dla społeczności i społeczeństwa.

  Kursy dziesięciu składanych pracowników, 5 punktów, które są skuteczne, prowadzą prace związane z rozwojem i rozwojem pracowników, którzy pracują z osobami starszymi.

  Po wykonaniu wszystkich działań możesz pobrać ukończenia.

  Życzymy miłej nauki!

  • forum icon
   Forum
   Forum. Przedstaw się

   Witamy na pierwszym forum dyskusyjnym naszego kursu online „Wspieranie osób starszych w języku angielskim”.

   Poświęć chwilę na przedstawienie się swoim trenerom i rówieśnikom.

   Zadanie 1. Odpowiedz na co najmniej dwa posty swoich kolegów. Kliknij przycisk Odpowiedz, aby wpisać swoją odpowiedź.

   Zadanie 2. Utwórz nowy temat dyskusji, aby się przedstawić. Kliknij przycisk Dodaj nowy temat dyskusji, aby opublikować w dyskusji. Wpisz swoje imię i nazwisko oraz kraj w temacie.

   Not available unless: Your Email address is not empty
  • Kliknij powyżej, aby przeczytać i pobrać Praktyczny przewodnik Moodle dla uczniów i trenerów.

 • Moduł 1. Poznaj swoich seniorów


 • Moduł 2. Zrozum swoich seniorów

  Not available unless: Your Email address is not empty
 • Moduł 3. Pracuj z seniorami

  Not available unless: Your Email address is not empty
 • Moduł 4. Wzmocnij seniorów


  Not available unless: Your Email address is not empty
 • Moduł 5. Docenianie swoich seniorów

  Not available unless: Your Email address is not empty
 • Bibliografia

  Not available unless: Your Email address is not empty
 • Ankieta dotycząca opinii na temat kursu

 • Certyfikat ukończenia kursu

  Dotarłeś do końca kursu.

  Gratulujemy przejrzenia wszystkich modułów kursu online!

  Link do pobrania bezpłatnego certyfikatu kursu będzie dostępny po wykonaniu wszystkich zadań wymienionych poniżej.

 • Materiały dodatkowe

   

    
   

  Not available unless: The activity Pobierz certyfikat na kurs Wspieranie osób starszych is marked complete
 • Potwierdzenie, wyłączenie odpowiedzialności i informacja o prawach autorskich

  Potwierdzenie. Ten materiał szkoleniowy został dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach umowy o dotację programu ERASMUS+ „Wspieranie potrzeb osób starszych to nasza odpowiedzialność”, ID 2020-1-RO01-KA204-080320​

  Zastrzeżenie. Poparcie Komisji Europejskiej dla wydania niniejszej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów i Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

  Informacja o prawach autorskich. CC BY. Ta licencja pozwala użytkownikom na dystrybucję, remiksowanie, adaptację i tworzenie na podstawie materiału w dowolnym medium lub formacie, pod warunkiem, że autorstwo zostało przekazane twórcy. Licencja pozwala na wykorzystanie komercyjne. © 2020 - 2022 Konsorcjum SENIOR