Corsi

Immagine del corso Digital facilitator skills self-assessment EN
Personal Development Assessments

Being a digital facilitator requires having a set of specific skills, knowledge, abilities, and behaviors enabling digital educators to operate effectively in online and offline education. With the 30-question test, you will get an overview of your digital facilitator skills and you will identify those areas that you may wish to develop or build on.

Immagine del corso Personal Development Assessment
Personal Development Assessments

This toolkit contains a range of personal development self-assessments. Its purpose is to help you understand more about yourself, your preferences, your strengths, your preferred style(s) and identify where you may have areas you can develop or build on. It will also enable you to choose learning methods/activities which best suit these to enable you to meet your development needs effectively.

Immagine del corso Personal Development Assessment
Personal Development Assessments

Acest set de instrumente conține o serie de autoevaluări de dezvoltare personală. Scopul său este de a vă ajuta să vă cunoașteți mai bine, să vă cunoașteți preferințele, punctele forte, stilul (stilurile) preferat(e) și să identificați domeniile pe care le puteți dezvolta sau consolida. De asemenea, vă va permite să alegeți metodele/activitățile de învățare care vi se potrivesc cel mai bine pentru a vă permite să vă satisfaceți eficient nevoile de dezvoltare.

Immagine del corso Personal Development Assessment
Personal Development Assessments

Αυτή η εργαλειοθήκη περιέχει μια σειρά από αυτοαξιολογήσεις προσωπικής ανάπτυξης. Σκοπός της είναι να σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τον εαυτό σας, τις προτιμήσεις σας, τα δυνατά σας σημεία, το στυλ που προτιμάτε και να εντοπίσετε τους τομείς που μπορείτε να αναπτύξετε ή να ενισχύσετε. Θα σας επιτρέψει επίσης να επιλέξετε τις μεθόδους/δραστηριότητες μάθησης που ταιριάζουν καλύτερα σε αυτές, ώστε να μπορέσετε να καλύψετε αποτελεσματικά τις ανάγκες ανάπτυξής σας.

Immagine del corso Personal Development Assessment
Personal Development Assessments

Dieses Toolkit enthält eine Reihe von Selbsteinschätzungen zur persönlichen Entwicklung. Es soll Ihnen helfen, mehr über sich selbst, Ihre Vorlieben, Ihre Stärken und Ihren bevorzugten Stil bzw. Ihre bevorzugten Stile zu erfahren und herauszufinden, wo Sie möglicherweise Bereiche haben, die Sie entwickeln oder ausbauen können. Es wird Ihnen auch ermöglichen, Lernmethoden/Aktivitäten auszuwählen, die am besten zu Ihnen passen, damit Sie Ihre Entwicklungsbedürfnisse effektiv erfüllen können.

Immagine del corso Access and Inclusion
DIGCIT English

The Access and Inclusion course deals with the necessary competencies to overcome different forms of the digital divide by opening digital spaces to minorities and different opinions or views.

Join the course to learn how to guide oneself into more open attitudes and inclusive behaviours to embrace diversity!

Immagine del corso Learning and Creativity
DIGCIT English

Learning and Creativity refers to the attitude of citizens towards learning in digital environments in order to develop and express different forms of creativity, with different tools, in different contexts.

Join the course and learn how to overcome the challenges of technology by using new personal and professional skills!

Immagine del corso Media & Information Literacy
DIGCIT English

Media and Information Literacy enables us to interpret and make insightful judgments as users of information and media, as well as to become skilled creators and producers of information and media messages.

Join the course and become a smart consumer and a responsible creator of media!

Immagine del corso Ethics and Empathy
DIGCIT English

Ethics and Empathy are personal traits that maintain "peace". In this course, you will explore and experience empathy in its individual, interpersonal, and civic modes. 

Join the course and develop your capacity to understand and feel other people’s experiences, feelings and points of view!

Immagine del corso Health and Wellbeing
DIGCIT English

The physical and psychological well-being of a person living and interacting in a growing digital technological world are areas that enhance the development of balanced future citizens.

Join the course and learn how to work with key digital wellness issues that arise from technology overuse!

Immagine del corso e-Presence and Communication
DIGCIT English

The e-Presence and Communication course deals with competencies related to online communication and interaction with others through virtual social environment.

Join the course and learn how to communicate and address issues related to one’s virtual profile and presence!

Immagine del corso Active Participation
DIGCIT English

Active participation is a symbol of independence and democracy. Being involved in such activities enable people to take their own decisions about their lives and to be heard. In this context, what matters is what engagement means and how it creates impact.

Join the course and show that you are not passive and you do care about the society you live in!

Immagine del corso Rights and Responsibilities
DIGCIT English

Rights, duties and responsibilities cannot be dissociated from each other. Living as members of society inevitably entails duties and responsibilities as well as rights. 

Join the course and become a respectful, ethical and active digital citizen, maintaining the integrity of the local, national and international internet community!

Immagine del corso Privacy and Security
DIGCIT English

Privacy and security are dependent on each other, more so in a digital environment. Facing threats relating to hardware, software, and the user themselves, protecting one’s own privacy is a continuous challenge and responsibility for any digital citizen.

Join the course and learn to face online threats in a digital environment!

Immagine del corso Consumer Awareness
DIGCIT English

The Internet, with all its dimensions like social media or other virtual social spaces, includes environments where often the fact of being digital citizens means also being a consumer.

Join the course and become a more aware consumer of the mechanisms behind digital content!

Immagine del corso Access and Inclusion
DIGCIT Romanian

Cursul Acces și incluziune cuprinde competențele necesare pentru a depăși diferitele forme de decalaj digital prin deschiderea spațiilor digitale pentru minorități și opinii sau puncte de vedere diferite.

Înscrie-te la curs pentru a învăța cum să adopți atitudini mai deschise și comportamente incluzive pentru a îmbrățișa diversitatea!

Immagine del corso Learning and Creativity
DIGCIT Romanian

Învățarea și creativitatea se referă la atitudinea cetățenilor față de învățarea în medii digitale pentru a dezvolta și exprima diferite forme de creativitate, cu diferite instrumente, în diferite contexte.

Participă la curs și învață cum să depășești provocările tehnologiei folosind noi competențe personale și profesionale!

Immagine del corso Media & Information Literacy
DIGCIT Romanian

Alfabetizarea mediatică și informațională ne permite să interpretăm și să emitem judecăți pătrunzătoare în calitate de utilizatori de informații și mass-media, precum și să devenim creatori și producători calificați de informații și mesaje media.

Înscrie-te la curs pentru a deveni un consumator inteligent și un creator de media responsabil!

Immagine del corso Ethics and Empathy
DIGCIT Romanian

Etica și empatia sunt trăsături personale care ne mențin "pacea". În acest curs veți explora și experimenta empatia în modurile sale individuale, interpersonale și civice. 

Înscrie-te la curs și dezvoltă-ți capacitatea de a înțelege și simți experiențele, sentimentele și punctele de vedere ale altor persoane!

Immagine del corso Health and Wellbeing
DIGCIT Romanian

Starea de bine fizică și psihică a unei persoane care trăiește și interacționează într-o lume tehnologizată în creștere este o arie care favorizează dezvoltarea viitorilor cetățeni echilibrați.

Înscrie-te la curs și învăță cum să lucrezi cu problemele cheie ale bunăstării digitale care apar din cauza utilizării excesive a tehnologiei!

Immagine del corso e-Presence and Communication
DIGCIT Romanian

Cursul de Prezență online și comunicare se ocupă de competențele legate de comunicarea online și de interacțiunea cu ceilalți prin intermediul mediului social virtual.

Înscrie-te la curs și învăță cum să comunici și să abordezi problemele legate de profilul și prezența virtuală ale fiecăruia!

Immagine del corso Active Participation
DIGCIT Romanian

Participarea activă este un simbol al independenței și al democrației. Implicarea în astfel de activități le permite oamenilor să ia propriile decizii cu privire la viața lor și să fie ascultați. În acest context, ceea ce contează este ce înseamnă implicarea și cum creează impact.

Înscrie-te la curs și demonstrează că nu ești pasiv și că îți pasă de societatea în care trăiești!

Immagine del corso Rights and Responsibilities
DIGCIT Romanian

Drepturile, îndatoririle și responsabilitățile nu pot fi disociate unele de altele. Viața ca membri ai societății implică în mod inevitabil îndatoriri și responsabilități, precum și drepturi. 

Participă la curs și devino un cetățean digital respectuos, etic și activ, menținând integritatea comunității locale, naționale și internaționale de pe internet!

Immagine del corso Privacy and Security
DIGCIT Romanian

Confidențialitatea și securitatea depind una de cealaltă, cu atât mai mult într-un mediu digital. Confruntându-ne cu amenințări legate de hardware, software și de utilizatori, protejarea propriei vieți private este o provocare și o responsabilitate continuă pentru orice cetățean digital.

Participă la curs și învață să faci față amenințărilor online din mediul digital!

Immagine del corso Consumer Awareness
DIGCIT Romanian

Internetul, cu toate dimensiunile sale, precum social media sau alte spații sociale virtuale, include medii în care, adesea, faptul de a fi cetățean digital presupune și statutul de consumator.

Înscrie-te la curs și devino un consumator mai conștient asupra mecanismelor din spatele conținutului digital!

Immagine del corso Access and Inclusion
DIGCIT Greek

Αυτό το μάθημα αποσκοπεί στην ενίσχυση των δεξιοτήτων του μαθητή ουτώς ώστε να μπορεί να ξεπεράσει τις διαφορετικές μορφές ψηφιακού ρατσισμού και παράλληλα δίνεται η δυνατότητα σε άτομα με διαφορετική άποψη να εκφραστούν μέσα σε ένα ανοικτό ψηφιακό πεδίο. Το ψηφιακό περιβάλλον είναι ιδανικό για την προώθηση της πολυπολιτισμικότητας και των δημοκρατικών αξιών αλλά μπορεί να έχει και αρνητικό αντίκτυπο.

Δηλώστε συμμετοχή στο μάθημα για να μάθετε τρόπους να αποκτήσετε μια πιο ανεκτική στάση απέναντι στη διαφορετικότητα!

Immagine del corso Learning and Creativity
DIGCIT Greek

Η ικανότητα έκφρασης της δημιουργικότητας και η ενεργή μάθηση αυξάνουν τη συμμετοχή και αποτελούν δύο βασικά στοιχεία της ιδιότητας του πολίτη στα ψηφιακά περιβάλλοντα. Η μάθηση και η δημιουργικότητα συμβάλλουν στην απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων καθώς και στην προσαρμογή σε διάφορες συνθήκες και περιβάλλοντα που συνεχώς μεταβάλλονται.

Δηλώστε συμμετοχή στο μάθημα για να μάθετε περισσότερα για τη σχέση μεταξύ της μάθησης και της δημιουργικότητας!

Immagine del corso Media & Information Literacy
DIGCIT Greek

Η βαθειά γνώση των μέσων ενημέρωσης και πληροφόρησης είναι ζωτικής σημασίας για τον πολίτη του 21ου αιώνα, ο οποίος είναι γεμάτος προκλήσεις τις οποίες καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και στάσεων που θα βοηθήσουν το άτομο να αντεπεξέλθει τις σύγχρονες προκλήσεις, αξιολογώντας την πληροφόρηση που δέχεται με εποικοδομητικό τρόπο.

Δηλώστε συμμετοχή στο μάθημα και μάθετε πώς να αποκτήσετε ψηφιακή ιθαγένεια!


Immagine del corso Ethics and Empathy
DIGCIT Greek

Η Ηθική και η Ενσυναίσθηση είναι συμπεριφορές που διατηρούν την "ειρήνη". Σε αυτό το μάθημα, θα διερευνήσετε και θα αντιληφθείτε τον όρο ενσυναίσθηση σε σχέση με τις προσωπικές, διαπροσωπικές και κοινωνικές του προεκτάσεις.

Δηλώστε συμμετοχή στο μάθημα και αναπτύξτε την ικανότητά σας να αντιλαμβάνεστε και να νοιώθετε τις εμπειρίες, τα συναισθήματα και τις απόψεις των άλλων!

Immagine del corso Health and Wellbeing
DIGCIT Greek

Η σωματική και ψυχολογική ευημερία στη ζωής ενός ανθρώπου που ζει και αλληλεπιδρά σε έναν ψηφιακό και τεχνολογικό κόσμο, είναι δύο τομείς που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την ανάπτυξη ισορροπημένων πολιτών.

Παρακολουθήστε το μάθημα για να ενημερωθείτε για βασικά προβλήματα της ψηφιακής ευημερίας που προκύπτουν από την υπερβολική χρήση της τεχνολογίας, καθώς και τον λόγο για τον οποίο προκύπτουν!

Immagine del corso e-Presence and Communication
DIGCIT Greek

Αυτό το μάθημα ασχολείται με τις ικανότητες που σχετίζονται με την διαδικτυακή επικοινωνία και αλληλεπίδραση με άλλους στο εικονικό κοινωνικό περιβάλλον.

Ακολουθήστε το μάθημα και μάθετε τρόπους επικοινωνίας και αντιμετώπισης ζητημάτων που σχετίζονται με το διαδικτυακό σας προφίλ και την παρουσία σας στον κυβερνοχώρο!

Immagine del corso Active Participation
DIGCIT Greek

Η ενεργή συμμετοχή αποτελεί σύμβολο της ανεξαρτησίας και της δημοκρατίας. Η ενασχόληση με τέτοιους είδους δραστηριότητες δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να λαμβάνουν εμπεριστατωμένες αποφάσεις για τη ζωή τους και να εκφράζουν τις απόψεις τους. 

Δηλώστε συμμετοχή στο μάθημα και αποδείξτε πως δεν είστε παθητικοί πολίτες και πως ενδιαφέρεστε για την κοινωνία στην οποία ζείτε!

Immagine del corso Rights and Responsibilities
DIGCIT Greek

Τα δικαιώματα, τα καθήκοντα και οι ευθύνες δεν μπορούν να διαχωριστούν το ένα από το άλλο. Η ζωή ως μέλη της κοινωνίας συνεπάγεται αναπόφευκτα καθήκοντα και ευθύνες καθώς και δικαιώματα. 

Δηλώστε συμμετοχή στο μάθημα και γίνετε ένας σεβαστός, ηθικός και ενεργός ψηφιακός πολίτης, διατηρώντας την ακεραιότητα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς διαδικτυακής κοινότητας!

Immagine del corso Privacy and Security
DIGCIT Greek

Αυτό το μάθημα ασχολείται με τις πιο σημαντικές πτυχές της διατήρησης της ασφάλειας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων στο ψηφιακό κόσμο.

Παρακολουθήστε το μάθημα για να μάθετε τρόπους διατήρησης της ασφάλειας της διαδικτυακής σας παρουσίας!

Immagine del corso Consumer Awareness
DIGCIT Greek

Το διαδίκτυο, μαζί με όλες του τις διαστάσεις όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) ή άλλοι ηλεκτρονικοί κοινωνικοί χώροι,  περιλαμβάνει περιβάλλοντα όπου συχνά το είναι κάποιος ψηφιακός πολίτης συνδυάζεται με το να είναι καταναλωτής. 


Δηλώστε συμμετοχή και γίνετε ένας έξυπνος καταναλωτής!

Immagine del corso Access and Inclusion
DIGCIT German

Der Kurs Zugang und Integration befasst sich mit den notwendigen Kompetenzen, um verschiedene Formen der digitalen Kluft zu überwinden, indem digitale Räume für Minderheiten und unterschiedliche Meinungen und Ansichten geöffnet werden.

Nehmen Sie an dem Kurs teil, um zu lernen, wie Sie sich selbst zu einer offeneren Einstellung und einem integrativen Verhalten hinführen können, um die Vielfalt zu begrüßen!

Immagine del corso Learning and Creativity
DIGCIT German

Lernen und Kreativität bezieht sich auf die Einstellung der Bürgerinnen und Bürger zum Lernen in digitalen Umgebungen, um verschiedene Formen der Kreativität zu entwickeln und auszudrücken, mit verschiedenen Werkzeugen, in verschiedenen Kontexten.

Nehmen Sie an dem Kurs teil und lernen Sie, wie Sie die Herausforderungen der Technologie durch den Einsatz neuer persönlicher und beruflicher Fähigkeiten meistern können!

Immagine del corso Media & Information Literacy
DIGCIT German

Medien- und Informationskompetenz versetzt uns in die Lage, Informationen und Medien zu interpretieren und aufschlussreiche Urteile zu fällen, und befähigt uns, Informationen und Medienbotschaften zu erstellen und zu produzieren.

Nehmen Sie an dem Kurs teil und werden Sie ein kluger Konsument und verantwortungsvoller Mediengestalter!

Immagine del corso Ethics and Empathy
DIGCIT German

Ethik und Empathie sind persönliche Eigenschaften, die den "Frieden" erhalten. In diesem Kurs werden Sie Empathie in ihrer individuellen, zwischenmenschlichen und staatsbürgerlichen Form erforschen und erleben. 

Nehmen Sie an dem Kurs teil und entwickeln Sie Ihre Fähigkeit, die Erfahrungen, Gefühle und Standpunkte anderer Menschen zu verstehen und nachzuempfinden!

Immagine del corso Health and Wellbeing
DIGCIT German

Das physische und psychische Wohlbefinden einer Person, die in einer wachsenden digitalen technologischen Welt lebt und interagiert, sind Bereiche, die die Entwicklung ausgeglichener zukünftiger Bürger fördern.

Nehmen Sie an dem Kurs teil und lernen Sie, wie Sie mit den wichtigsten Problemen des digitalen Wohlbefindens umgehen können, die sich aus der übermäßigen Nutzung von Technologie ergeben!

Immagine del corso e-Presence and Communication
DIGCIT German

Der Kurs Online-Präsenz und Kommunikation befasst sich mit Kompetenzen im Zusammenhang mit der Online-Kommunikation und der Interaktion mit anderen in einem virtuellen sozialen Umfeld.

Nehmen Sie an dem Kurs teil und lernen Sie, wie man kommuniziert und Probleme im Zusammenhang mit dem eigenen virtuellen Profil und der eigenen Präsenz angeht!

Immagine del corso Active Participation
DIGCIT German

Aktive Teilnahme ist ein Symbol für Unabhängigkeit und Demokratie. Die Beteiligung an solchen Aktivitäten ermöglicht es den Menschen, ihre eigenen Entscheidungen über ihr Leben zu treffen und gehört zu werden. In diesem Zusammenhang kommt es darauf an, was Engagement bedeutet und wie es Wirkung entfaltet.

Nehmen Sie an dem Kurs teil und zeigen Sie, dass Sie nicht passiv sind und dass Ihnen die Gesellschaft, in der Sie leben, nicht egal ist!

Immagine del corso Rights and Responsibilities
DIGCIT German

Rechte, Pflichten und Verantwortung sind nicht voneinander zu trennen. Das Leben als Mitglied der Gesellschaft bringt unweigerlich Pflichten und Verantwortung sowie Rechte mit sich. 

Nehmen Sie an dem Kurs teil und werden Sie ein respektvoller, ethischer und aktiver digitaler Bürger, der die Integrität der lokalen, nationalen und internationalen Internetgemeinschaft aufrechterhält!

Immagine del corso Privacy and Security
DIGCIT German

Privatsphäre und Datenschutz sind voneinander abhängig, vor allem in einem digitalen Umfeld. Angesichts der Bedrohungen, die von der Hardware, der Software und dem Nutzer selbst ausgehen, ist der Schutz der eigenen Privatsphäre eine ständige Herausforderung und Verantwortung für jeden digitalen Bürger.

Nehmen Sie an dem Kurs teil und lernen Sie, wie man sich in einem digitalen Umfeld gegen Online-Bedrohungen wehrt!

Immagine del corso Consumer Awareness
DIGCIT German

Das Internet mit all seinen Dimensionen wie soziale Medien oder andere virtuelle soziale Räume umfasst Umgebungen, in denen die Tatsache, digitale Bürger zu sein, oft auch bedeutet, ein Konsument zu sein.

Nehmen Sie an dem Kurs teil und werden Sie ein bewussterer Konsument der Mechanismen hinter digitalen Inhalten!

Immagine del corso Supporting Elderly
Supporting Elderly - SENIOR in EN, RO, ES, IT, PL

For many, retiring is a long-waited event and an opportunity for elderly to have more time for themselves and their families. However, once retired, seniors have rare opportunities to remain active in their community. In time, their social inclusion reduces, which affects their mental and emotional health.


Join the course to improve your knowledge, understanding and skills for dealing with elderly and old age!

Immagine del corso Supporting Elderly
Supporting Elderly - SENIOR in EN, RO, ES, IT, PL

Pentru mulți, pensionarea este un eveniment mult așteptat și o oportunitate pentru persoanele în vârstă de a avea mai mult timp pentru ei și familiile lor. Cu toate acestea, odată pensionați, seniorii au puține oportunități de a rămâne activi în comunitățile lor. În timp, incluziunea lor socială se reduce, ceea ce le afectează sănătatea mintală și emoțională.

Parcurge cursul pentru a-ți îmbunătăți cunoștințele, înțelegerea și abilitățile în ceea ce privește persoanele în vârstă și bătrânețea!

Immagine del corso Supporting Elderly
Supporting Elderly - SENIOR in EN, RO, ES, IT, PL

Para muchos, jubilarse es un evento largamente esperado y una oportunidad para que los adultos mayores tengan más tiempo para ellos y sus familias. Sin embargo, una vez jubilados, los adultos mayores tienen raras oportunidades de permanecer activos en su comunidad. Con el tiempo, su inclusión social se reduce, lo que afecta su salud mental y emocional.

¡Únase al curso para mejorar su conocimiento, comprensión y habilidades para tratar con personas mayores y la vejez!

Immagine del corso Supporting Elderly
Supporting Elderly - SENIOR in EN, RO, ES, IT, PL

Per molti, andare in pensione è un evento atteso da tempo e un'opportunità per gli anziani di avere più tempo per se stessi e le proprie famiglie. Tuttavia, una volta in pensione, gli anziani hanno rare opportunità di rimanere attivi nella loro comunità. Col tempo, la loro inclusione sociale si riduce, il che influisce sulla loro salute mentale ed emotiva.

Partecipa al corso per migliorare la tua conoscenza, comprensione e abilità per affrontare gli anziani e la vecchiaia!

Immagine del corso Supporting Elderly
Supporting Elderly - SENIOR in EN, RO, ES, IT, PL

Dla wielu przejście na emeryturę jest długo wyczekiwanym wydarzeniem i szansą dla starszych, aby mieć więcej czasu dla siebie i swoich rodzin. Jednak po przejściu na emeryturę seniorzy mają rzadkie okazje do pozostania aktywnymi w swojej społeczności. Z czasem ich integracja społeczna zmniejsza się, co wpływa na ich zdrowie psychiczne i emocjonalne.

Dołącz do kursu, aby poszerzyć swoją wiedzę, zrozumienie i umiejętności radzenia sobie z osobami starszymi i starszymi!

Immagine del corso Entrepreneurial Mindset
Entrepreneurial Mindset - EnMind in EN, RO, IT, PL, TR

The online course on social entrepreneurship provides you the tips and tricks necessary to start a business from the scratch. You will learn not only to conceptualize your business idea clearly, but how to plan and execute it.

Join the course and take your first step in the entrepreneurial world!

Immagine del corso Entrepreneurial Mindset
Entrepreneurial Mindset - EnMind in EN, RO, IT, PL, TR

Cursul online de antreprenoriat social vă oferă sfaturile și trucurile necesare pentru a începe o afacere de la zero. Vei învăța nu doar să conceptualizaţi clar ideea de afacere, ci și cum să o planificați și să o puneţi în practică.

Înscrie-te la curs și fă primul pas în lumea antreprenorială!

Immagine del corso Entrepreneurial Mindset
Entrepreneurial Mindset - EnMind in EN, RO, IT, PL, TR

Bu online sosyal girişimcilik kursu size sıfırdan bir iş kurmak için gerekli ipuçlarını ve püf noktalarını sunuyor. Sadece iş fikrinizi net bir şekilde kavramsallaştırmayı değil, aynı zamanda onu nasıl planlayacağınızı ve yürüteceğinizi de öğreneceksiniz.

Kursa katılın ve girişimcilik dünyasına ilk adımınızı atın!

Immagine del corso Entrepreneurial Mindset
Entrepreneurial Mindset - EnMind in EN, RO, IT, PL, TR

Kurs online o przedsiębiorczości społecznej dostarczy Państwu wskazówek i sztuczek niezbędnych do założenia firmy od podstaw. Nauczą się Państwo nie tylko jasno konceptualizować swój pomysł na biznes, ale także planować i realizować go.

Proszę dołączyć do kursu i zrobić pierwszy krok w świecie przedsiębiorczości!

Immagine del corso Entrepreneurial Mindset
Entrepreneurial Mindset - EnMind in EN, RO, IT, PL, TR

Il corso online sull'imprenditoria sociale le fornisce i suggerimenti e i trucchi necessari per avviare un'attività da zero. Imparerà non solo a concettualizzare chiaramente la sua idea imprenditoriale, ma anche a pianificarla ed eseguirla.

Si iscriva al corso e faccia il suo primo passo nel mondo imprenditoriale!

Immagine del corso Career Guidance in the Blue Economy
Career Guidance in Blue Economy - BeBlue in EN, RO, SP, TR

The blue economy includes all economic activities related to oceans, seas and coasts. It covers a wide range of interlinked established sectors (e.g. shipping, offshore oil&gas, coastal tourism) and emerging sectors (e.g. offshore renewables, biotechnology).

Join the course to know and understand more about the blue economy!

Immagine del corso Career Guidance in the Blue Economy
Career Guidance in Blue Economy - BeBlue in EN, RO, SP, TR

Economia albastră include toate activitățile economice legate de oceane, mări și coaste. Acesta acoperă o gamă largă de sectoare consacrate interconectate (de exemplu, transport maritim, petrol și gaze offshore, turism de coastă) și sectoare emergente (de exemplu, surse regenerabile offshore, biotehnologie).

Alăturați-vă cursului pentru a cunoaște și înțelege mai multe despre economia albastră!

Immagine del corso Career Guidance in the Blue Economy
Career Guidance in Blue Economy - BeBlue in EN, RO, SP, TR

La economía azul incluye todas las actividades económicas relacionadas con los océanos, los mares y las costas. Abarca una amplia gama de sectores establecidos e interrelacionados (por ejemplo, el transporte marítimo, el petróleo y el gas en alta mar, el turismo costero) y sectores emergentes (por ejemplo, las energías renovables en alta mar, la biotecnología).

Únase al curso para conocer y comprender mejor la economía azul.

Immagine del corso Career Guidance in the Blue Economy
Career Guidance in Blue Economy - BeBlue in EN, RO, SP, TR

Mavi ekonomi okyanuslar, denizler ve kıyılarla ilgili tüm ekonomik faaliyetleri kapsamaktadır. Birbiriyle bağlantılı çok çeşitli yerleşik sektörleri (örneğin gemicilik, açık deniz petrol ve gazı, kıyı turizmi) ve gelişmekte olan sektörleri (örneğin açık deniz yenilenebilir enerji kaynakları, biyoteknoloji) kapsamaktadır.

Mavi ekonomi hakkında daha fazla bilgi edinmek ve anlamak için kursa katılın!

Immagine del corso Creativity and Arts
Creativity & Arts - CreArt in EN, TR, RO, ES, IT

Creativity and the arts support the vitality of cultural identities by highlighting their connections to other cultures, thus contributing to the construction of a common heritage. They help shape tolerant and dynamic citizens for our globalised world.

Join the course to improve your knowledge, understanding and skills in the areas of arts and creativity!

Immagine del corso Creativity and Arts
Creativity & Arts - CreArt in EN, TR, RO, ES, IT

Yaratıcılık ve sanat, diğer kültürlerle olan bağlantılarını vurgulayarak kültürel kimliklerin canlılığını destekler ve böylece ortak bir mirasın inşasına katkıda bulunur. Küreselleşen dünyamız için hoşgörülü ve dinamik vatandaşların şekillenmesine yardımcı olurlar.

Sanat ve yaratıcılık alanlarındaki bilgi, anlayış ve becerilerinizi geliştirmek için kursa katılın!

Immagine del corso Creativity and Arts
Creativity & Arts - CreArt in EN, TR, RO, ES, IT

Creativitatea și artele susțin vitalitatea identităților culturale prin evidențierea legăturilor acestora cu alte culturi, contribuind astfel la construirea unui patrimoniu comun. Ele ajută la formarea unor cetățeni toleranți și dinamici pentru lumea noastră globalizată.

Înscrie-te la curs pentru a-ți îmbunătăți cunoștințele, înțelegerea și competențele în domeniul artelor și al creativității!

Immagine del corso Creativity and Arts
Creativity & Arts - CreArt in EN, TR, RO, ES, IT

La creatividad y las artes apoyan la vitalidad de las identidades culturales al poner de relieve sus conexiones con otras culturas, contribuyendo así a la construcción de un patrimonio común. Ayudan a formar ciudadanos tolerantes y dinámicos para nuestro mundo globalizado.

Únase al curso para mejorar sus conocimientos, comprensión y habilidades en las áreas de las artes y la creatividad.

Immagine del corso Creativity and Arts
Creativity & Arts - CreArt in EN, TR, RO, ES, IT

La creatività e le arti sostengono la vitalità delle identità culturali evidenziando i loro legami con altre culture, contribuendo così alla costruzione di un patrimonio comune. Aiutano a formare cittadini tolleranti e dinamici per il nostro mondo globalizzato.

Partecipa al corso per migliorare le tue conoscenze, la tua comprensione e le tue competenze nelle aree delle arti e della creatività!

Immagine del corso Digital Facilitator for VET
VET Digital Facilitator Trainer Role - DigiFacT in EN, TR, RO, ES

In this online course, you will learn how to become a VET digital facilitator. You will understand the six areas of competence and learn how to apply artificial intelligence, gamification and data analysis tools to create and facilitate digitally assisted vocational courses.

Join the course and become a digital facilitator in vocational education!

Immagine del corso Digital Facilitator for VET
VET Digital Facilitator Trainer Role - DigiFacT in EN, TR, RO, ES

Bu online eğitimde nasıl mesleki eğitim dijital kolaylaştırıcısı olunacağını öğreneceksiniz. Altı yetkinlik alanını anlayacak ve dijital destekli mesleki kurslar oluşturmak ve kolaylaştırmak için yapay zeka, oyunlaştırma ve veri analizi araçlarını nasıl uygulayacağınızı öğreneceksiniz.

Kursa katılın ve mesleki eğitimde dijital kolaylaştırıcı olun!

Immagine del corso Digital Facilitator for VET
VET Digital Facilitator Trainer Role - DigiFacT in EN, TR, RO, ES

În acest curs online, veți învăța cum să deveniți un facilitator digital VET. Veți înțelege cele șase domenii de competență și veți învăța cum să aplicați instrumente de inteligență artificială, gamificare și analiză a datelor pentru a crea și facilita cursuri profesionale asistate digital.

Înscrieți-vă la curs și deveniți un facilitator digital în învățământul vocațional!

Immagine del corso Digital Facilitator for VET
VET Digital Facilitator Trainer Role - DigiFacT in EN, TR, RO, ES

En este curso online aprenderás a convertirte en facilitador digital de FP. Comprenderás las seis áreas de competencia y aprenderás a aplicar herramientas de inteligencia artificial, gamificación y análisis de datos para crear y facilitar cursos de formación profesional asistidos digitalmente.

¡Únete al curso y conviértete en facilitador digital en FP!

Immagine del corso Citizen Media
Citizen Media EN, DE, RO, ES, HU

Citizen media is media produced by citizens for citizens, focusing on news and events created, shared, and distributed from the perspectives of ordinary people, giving them a voice in the media landscape.

Join the course and become a smart consumer and a responsible creator of citizen media!

Immagine del corso Citizen Media
Citizen Media EN, DE, RO, ES, HU

Bei den Bürgermedien handelt es sich um Medien, die von Bürgern für Bürger produziert werden. Sie konzentrieren sich auf Nachrichten und Ereignisse, die aus der Perspektive der Bürger erstellt, geteilt und verbreitet werden und ihnen eine Stimme in der Medienlandschaft geben.

Nehmen Sie an dem Kurs teil und werden Sie ein kluger Konsument und ein verantwortungsbewusster Schöpfer von Bürgermedien!

Immagine del corso Citizen Media
Citizen Media EN, DE, RO, ES, HU

Citizen media este un tip de media produs de cetățeni pentru cetățeni, care se concentrează pe știri și evenimente create, împărtășite și distribuite din perspectiva oamenilor obișnuiți, oferindu-le acestora o voce în peisajul mediatic.

Alăturați-vă cursului și deveniți un consumator inteligent și un creator responsabil de citizen media!

Immagine del corso Citizen Media
Citizen Media EN, DE, RO, ES, HU

Los medios ciudadanos son medios producidos por ciudadanos para ciudadanos, centrados en noticias y acontecimientos creados, compartidos y distribuidos desde las perspectivas de la gente corriente, dándoles voz en el panorama mediático.

Participe en el curso y conviértase en un consumidor inteligente y un creador responsable de medios ciudadanos.

Immagine del corso Citizen Media
Citizen Media EN, DE, RO, ES, HU

A polgári média a polgárok által a polgárok számára készített média, amely a hétköznapi emberek szemszögéből készített, megosztott és terjesztett hírekre és eseményekre összpontosít, hangot adva nekik a médiavilágban.

Csatlakozzon a tanfolyamhoz, és váljon a polgári média okos fogyasztójává és felelős alkotójává!

Immagine del corso Everyday Digital Skills for Adults
Skills Must have

The test is an objective assessment designed around the DigComp framework and provides situational questions, answers and tips related to day-to-day digital competences. Upon completion, it provides you the DigComp certificate.

Immagine del corso How to Spot Fake News
Skills Must have

Participants in this course will learn why fake news is an important issue and how the news are fabricated to transmit certain messages. You will learn strategies to identify and check the accuracy of news and also you will learn methods to avoid sharing Fake News. 

These analytical skills will help you for the rest of your life! You will never be tricked by Fake News!

Immagine del corso Build your CV
Skills Must have

The CV is the first step of your career. Get insights here! 


Immagine del corso Effective Communication
Skills Must have

Having effective communication skills allows anyone to better understand people, situations, and situations where differences need to be resolved, or problem-solving is necessary.

Immagine del corso DIFA EN
DIFA

Digital skills are essential. They can improve our confidence to use technology for work, learning and daily life. This course includes e-book, videos and interactive activities designed to develop skills in the areas of information and data literacy, communication and collaboration, digital content creation, safety, and problem-solving.

Join the course and enhance your digital skills!