Εισαγωγή στην διαδικτυακή παρουσία


Αυτή η ενότητα ασχολείται με τις θεμελιώδεις αρχές της διαδικτυακής παρουσίας ως γενική έννοια. Θίγει θέματα όπως το τι είναι διαδικτυακή παρουσία, γιατί είναι σημαντική καθώς και διερευνά την επίδρασή της στον φυσικό κόσμο και αντίστροφα. Οι μαθητές καλούνται να κατανοήσουν ότι η διαδικτυακή παρουσία είναι μια κατάσταση που δεν μπορεί να αποφευχθεί.

Βασικοί Στόχοι:

Κατανόηση της διαδικτυακής παρουσίας

Κατανόηση των επιπτώσεων της διαδικτυακής παρουσίας στον φυσικό κόσμο